ОДРЖИВИ РАЗВОЈ... Стелијана Недера и Предраг Живковић

Панчево

Потписан Меморандум о сарадњи UNDP и Града Панчева

ВИШЕСТРУКЕ КОРИСТИ ЗА ПАНЧЕВО

• И глобално, циљ бр. 7: доступна и обновљива енергија и циљ бр. 11: стварање одрживих градова и заједница

Меморандум о сарадњи између Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и локалне самоуправе – Града Панчева свечано је потписан 26. фебруара 2018. године у Малој сали Градске управе града Панчева.

Сарадња се односи на унапређење система енергетског менаџмента у Панчеву, а спроводи се кроз имплементацију пројекта енергетске ефикасности (EE) у Србији у сарадњи са Министарством рударства и енергетике Републике Србије.
Основни циљ EE пројекта је да подржи увођење система енергетског менаџмента (СЕМ) у општинама, укључујући информациони систем енергетског менаџмента (ИСЕМ) широм Србије, како би се повећао ниво инвестиција у ЕЕ у јавним зградама и комуналним услугама, и како би се повећала њихова енергетска и трошковна ефикасност.
Меморандум о сарадњи су потписали  Стелиана Недера, заменица сталног представника UNDP и  Предраг Живковић, заменик градоначелника града Панчева.
Свечаном потписивању меморандума су присуствовали и помоћник министра у Министарству рударства и енергетика, др Милош Бањац, као и Маја Матејић, портфолио менаџер за енергетику UNDP.

У свом обраћању, гђа Недера је нагласила важност и добробити овакве сарадње:
“Министарство рударства и енергетике и Програм УН за развој – UNDP заједнички раде на спровођењу два пројекта укупне вредности преко 45 милиона долара, који су усмерени на повећање енергетске ефикасности у градовима и општинама Србије, и повећање употребе обновљивих извора енергије, конкретније, биомасе. Надамо се да ће данашње потписивање Споразума о сарадњи и предстојеће обуке омогућити Панчеву да побољша своју енергетску ефикасност, оствари уштеде и донесе економске, еколошке и друштвене користи за локалну заједницу. Нашим заједничким активностима у овој области доприносимо и остварењу глобалних циљева одрживог развоја, посебно циља број 7: доступна и обновљива енергија и циља број 11: стварање одрживих градова и заједница“, рекла је Стелијана Недера.

Предраг Живковић, заменик градоначелника града Панчева се захвалио на позиву за сарадњу, објашњавајући значај меморандума за град Панчево:
“Веома ценимо и уједно вам се захваљујемо што сте град Панчево, пре свега, препознали, а потом и уврстили у напредније градове по питању енергетске и комуналне инфраструктуре, али и кадровских капацитета, за упућивање позива и спровођење једне овакве сарадње. Увођење система енергетског менаџмента је комплексан и захтеван посао, који подразумева различите активности, обуке, учешће у пилот пројекту за развој и интеграцију система за аутоматску размену података уз учешће јавно-комуналних предузећа, као и даљу едукацију и размену искустава за енергетског менаџера и остале релевантне стручњаке. Свакако је ово за град Панчево јединствена прилика да значајно унапреди увођење поменутог система и верујемо постане један од лидера у овој области“, истакао је Живковић.

(Према: Градски портал)