Ковачица

Обезбеђена средства за суфинанирање трошкова превоза ученика

А ПОСЛЕ ПРВОГ ДЕТЕТА…

• За прво дете које путује у школу Општина даје 4000 динара, друго, треће… путује бесплатно

 

Општина Ковачица обезбедила је средства за суфинансирање трошкова превоза ученика. Сви они који путују у школе ка Панчеву, Зрењанину, Београду и Ковачици имају право на регресирање трошкова под условом да редовно похађају школу, да путују свакодневно и да живе на територији општине Ковачица.

Право на те погодности имају:

• ученици самохраних родитеља, старатеља или хранитеља,

ученици чији су родитељи корисници социјалне помоћи,

ученици са посебним потребама,

ученици без обзира на редослед рођења у породици, уколико још једно дете путује у средњу школу из породице – у 100% износу биће обезбеђена средства од стране Општине Ковачица у целокупном износу.

Ученицима, као и њиховим пратиоцима који путују у средње школе у специјалном васпитању, на основу важећег мишљења Интерресорне комисије – путни трошкови регресирају се у целокупном износу.

Део трошкова покрива Општина Ковачица, а део Покрајинска влада.

Према условима Конкурса и донесеном Правилнику и Закључку о расподели средстава, одлучено је да сваки ученик који путује има право на 4000 динара номинално за трошкове превоза, а сваки следећи ученик који путује из породице добија бесплатан превоз.

Регресирање трошкова превоза врши се на основу појединачних карата, месечних карата, или рачуна овлашћеног превозника у складу са законом.

Документација се предаје до сваког десетог у месецу за претходни месец, и то Услужном центру у згради Општинске управе.

Пројекат „Општина Ковачица – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Ковачица