НОВИ ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА... Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Опово

Опово

Акценти са 21. седнице Скупштине општине Опово

ДРЖАВНО ЗЕМЉИШТЕ, И КАКО И ШТА С ЊИМ

• Одборници су усвојили и Локални акциони план за родну равноправност Општине Опово за период 2022 – 2025. година

Двадесет и првог дана окотбра, пред одборницима Скупштине општине Опово, на њиховом 21. заседању у овом сазиву, нашло се шест тачака дневног реда.

Пошто је добијена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, одборници су, најпре, прихватили предложени Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Опово за 2022. годину.

Потом је, у складу са државном политиком у тој области, усвојен и Локални акциони план за родну равноправност Општине Опово за период 2022 – 2025. године.

Након те две тачке дневног реда, одборници су се бавили кадровским решењима у сфери школства.

Тако су за чланове Локалног савета родитеља за школску, односно радну 2022/2023. годину, именовани Бојана Недељковић (Сефкерин), Наташа Маринчев (Опово), Ивана Симић (Баранда), Вишња Зекић (Сакуле) и Бојан Грчак (Опово).

Председника и заменика председника бираће чланови Локалног савета на својој конститутивној седници, а за избор је потребна сагласност најмање три члана.

На мандат од четири године, изабрани су и нови чланови Школског одбора ОШ „Зоран Петровић“ у Сакулама.Као представнике локалне самоуправе одборници су именовали Александру Иконов Ердељан (Сакуле), Миодрага Живака (Сакуле) и Ивану Дивљачки (Баранда). Родитеље ће заступати Милијана Шаран(Сакуле), Сретен Аћимов(Баранда) и Кристина Будимац (Сакуле), док ће представници запослених бити Оливера Ковачевић (професор разредне наставе), Нада Кљајић (професор разредне наставе) и Ивана Јованац (професор разредне наставе).

Дошло је и до промене у саставу Управног одбора Предшколске установе „Бамби“ у Опову. Тако ће уместо Јелене Славковић, нова чланица бити Ранка Стајин из Опова.

И на крају ове кратке седнице, Скупштина општине је усвојила и Решење о давању сагласности на кредитно задужење ЈП „Младост“ Опово, чиме се овом комуналном предузећу одобрава кредитно задужење у износу од 1.5 милион динара.

Пројекат „Општина Опово данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Опово.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.