И ЗНАЊЕ И ИСКУСТВО... проф др Јово Колар

Проф. др Јово Колар, декан Стоматолошког факултета у Панчеву

ДРУШТВО СНОВА ЧЕКА СВОЈУ ИКОНУ

•Потребно је да се млади окрену креативној будућности и да у њу искрено верују  •Раст и развијеност долазе само ако су људи чврсто опредељени преданом раду и тежњи ка прогресу

ОД 1. октобра, на функцији декана Стоматолошког факултета у Панчеву налази се  проф. др Јово Колар. Био је то леп повод за разговор са доскорашњим ректором Универзитета Привредне академије Нови Сад, иначе, редовним професором за клинички медицински предмет неуропсихијатрија.

    Како угледни професор види тренутно стање  и улогу образовног система у друштву, уопште?

    -Образовни систем једног друштва је непосредно и реципрочно зависан од уједначености његовог социјално-економског развоја, а његова основна улога је стварање висококвалификованих стручних кадрова, оспособљених за занимања за која су стекли диплому. У том смислу потребне су дубоке и корените реформе образовног система, а предуслов је, свакако, доношење новог закона о високошколском образовању – напомиње професор Колар, истичући да „јединствен геополитички и отворен економски простор захтева исто тако отворен и флексибилан систем високог образовања, усаглашен и прилагођен променљивим захтевима дефинисаног тржишта и потребама високо развијеног друштва“.

Проф. др Јово Колар рођен је у Силашу, у Хрватској, последњег дана 1952. године. По завршетку основног и средњег образовања одлази у Београд, где 1977. завршава Медицински факултет, да би 20 година касније на истом фалултету и докторирао. Професионалну каријеру започео је у Осијеку, наставио у Београду, да би од 2003. године, поред посла на Институту за кардиоваскуларне болести на Дедињу, започео и своје ангажовање на Стоматолошком факултету у Панчеву. Звање редовног професора стиче 2013. године, од када је, па све до избора за декана, био ректор Универзитета Привредна академија Нови Сад.

    Питамо нашег саговорника с којим амбицијама започиње свој трогодишњи мандат декана?

    -Доласком на челну функцију Стоматолошког факултета у Панчеву, моје амбиције су да, користећи дугогодишње кумулирано професионално знање и способности, као и  стечено животно искуство, искористим и употребим за унапређење свих сегмената функционисања и рада нашег факултета, на плану образовања и научно-истраживачког рада на сва три студијска нивоа: академски, специјалистички академски и докторске студије,  све у циљу оспособљавања што квалитетнијих високостручних кадрова. А то се може постићи само успостављањем  процеса трајног унапређења и компетиције квалитета са факултетима компатибилних студијских програма у свим областима образовних и научноистраживачких процеса – каже проф. др Колар.

    Осврћући се на свој први радни дан као декана, проф. др Колар каже да је тај сусрет са студентима који започињу своју академску каријеру био импресиван и незабораван.  –Гледајући у та озарена млада лица, испуњена жељама и очекивањима и одлучном решеношћу да досегну постављени циљ, стекао сам утисак да се ради о озбиљним и одговорним младим људима и да смо добили заиста једну перспективну генерацију студената“ – каже декан о свом првом сусрету са бруцошима.

   Шта је то што Стоматолошки факултет чини особеним?

   -Стоматолошки факултет негује свој специфичан профил, дефинисан вољом и мисијом оснивача, а то је да кроз интеракцију научно-истраживачког рада и образовних услуга, а руководећи се потребама окружења и корисника, пружимо високо квалитетан програм, и то на сва три студијска нивоа. Наш факултет својим расположивим капацитетима, кадровима , опремом и простором, као и организацијом петогодишњих интегрисаних академских студија, кроз петнаест триместара, омогућује студентима беспрекорну теоретску и практичну наставу, кроз коју они усвајају неопходна знања и вештине, а полагањем завршног испита постају дипломирани доктори стоматологије, оспособљени за самосталан професионални рад – каже декан, истичући да бројчани однос између уписаних студената и наставника, асистената и сарадника, пружа врхунске могућности за индивидуални и рад по малим групама, што је најбржи пут да се овлада и теоријским знањем и практичним вештинама.

    За крај разговора, питамo проф. др Колара, која би то била најпримеренија порука младима у овом тренутку?

   -Потребно је да се млади окрену креативној будућности и да у њу искрено верују. Раст и развијеност долазе само ако су људи чврсто опредељени преданом раду и тежњи ка прогресу, јер се само тако може постати део успешних економија  – друштва снова, што би рекао Јансен. Нови задаци који нас очекују су дигитализација, информатика, као и биомедицинске и нанотехнологије. Прихватањем модерних технологија произвешће трећу индустријско-информатичку револуцију, која ће у наредних 10 до 20 година трансформисати производњу – каже наш саговорник, подсећајући да „свако време има своју икону: индустријско друштво – Хенрија Форда, информатичкo – Била Гејтса, а друштво снова чека своју икону, која можда чека у некој школској клупи или се управо у овом тренутку рађа“.

СиБ