СВЕ ПО ПЛАНУ... Зденка Јокић

Наша саговорница

Зденка Јокић, директорка панчевачког ЈКП „Грејање“

ГАС ОБЕЗБЕЂЕН, ОВА ГРЕЈНА СЕЗОНА БЕЗ… 

• У ремонтном периоду ЈКП „Грејање“ је ремонтовало  транспортне пумпе и вентиле на топланама и у подстаницама, замењене су дотрајале  цеви у објектима по налозима, уграђени диктир системи у подстаницама, саниране хаварије топловода… А што се цене тиче, она ће…

Михољско лето је мало закаснило, али није закаснила реакција ЈКП „Грејање“ које је, 7. октобра у 7 сати, започело топле пробе енергетских објеката и котларница и тако је то трајало све до 15. октобра, када је званично „отворена“ нова грејна сезона.

Али пре тога требало је много тога урадити, како би почело и „пробно“ и „редовно“ грејање.

„Већ приликом обављања хладних функционалних проба, до 7.октобра, дошло је до хаварије на четири вреловодне шахте на реону топлане Содара, као и у делу топловода у реону топлане Котеж, у насељима Котеж, Тесла и Стрелиште. Уочене хаварије су саниране, али  било је неопходно допунити примарне и секундарне инсталације даљинског грејања.   Од 7. октобра па све до данас дежурне екипе мајстора ЈКП „Грејање“ сваког дана на оба реона интервенишу на кваровима изазваним процуривањем инсталација, допуњују системе водом, врше  одзрачивање инсталацијама у појединим објектима, углавном на највишим спратовима колективних стамбених зграда, а паралелно са интервенцијама на секундарним инсталацијама, у самом објекту корисника, раде се санације хаварија на топловоду,  које су саниране протекле недеље на неколико локација на реону топлане Котеж и Содара – каже, за Старт 013,  Зденка Јокић, директорка панчевачког ЈКП „Грејање“.

А шта је још све рађено како би грејна сезона почела са што мање проблема, наше је питање, а ево и одговора директорке Јокић:

-У току ремонтне сезоне извршена је и санација старог котла снаге 22 MW на топлани Котеж, а  у току је и комплетирање пројектно-техничке и атестне  документације и припрема за технички пријем новог котла снаге 25 MW , који би требало да се по добијању употребне дозволе у наредном периоду стави у производну функцију топлане.

У периоду од 1. маја до 1. октобра 2021. године извршени су  електроремонти котларница и горионика, електроинсталација, извршено баждарење 353 мерила топлотне енергије(калориметара) и  њихово поново враћање и повезивање, ремонтован трансформатор у трафостаници топлане Котеж, урађен и повезан фреквенни регулатор пумпе за насеље Стрелиште, приводе се крају прегледи електроинсталација, горионика и гасне опреме. У ремонтном периоду ЈКП „Грејање“ је ремонтовало  транспортне пумпе и вентиле на топланама и у подстаницама, замењене су дотрајале  цеви у објектима по налозима, уграђени диктир системи у подстаницама, саниране хаварије топловода  на неколико потеза у систему, као и све оне неопходне мање, али значајне,  интервенције како би грејна сезона почела без проблема.

Од наше љубазне саговорнице сазнајемо и да је овог лета је ЈКП “Грејање“ највише пажње, ресурса и времена посветило топловодној мрежи на реону топлане Котеж, а када је реч о радовима на дистрибутивној мрежи, пре свега на топловодима, по завршетку прошле грејне сезоне постављено је  864  метра предизолованих челичних цеви за нову топловодну мрежу у улицама Душана Петровића Шанета, Исидоре Секулић и Руђера Бошковића на Стрелишту, а замењено је и 114 метара челичнх предизолованих цеви у Улици Стевана Шупљикца, а упоредо са асфалтирањем улица широм града Панчевво, „Грејање“ је обавило посао адекватне заштите топловодне мреже, а заврешени су и  радови на изградњи  топловода, дужине 400 метара, за потребе новоизграђене стамбене зграде за социјално становање у улици Радивоја Кораћа бб на Стрелишту и овог лета је урађен прикључни топловод за прву зграду.

-У току је монтажа надзорног система подстаница са електронском бравом у 90 најкритичнијих подстаница. Уговором је предвиђена целокупна монтажа система, у вредности око 15 милиона динара, без ПДВ-а, а која ће се отплаћивати у три једногодишње рате. Овај надзорни систем је веома битан за контролу приступа подстаницама, јер је досадашња пракса показала бројне приступе подстаницама од стране неовлашћених лица па тако и немогућност утврђивања штете настале у подстаницама објеката који су на систему даљинског грејања – напомиње Зденка Јокић.

Е, сад и о ономе о чему се прича, са не малом забринутошћу,  не само на нивоу целе земље, него и на глобалном нивоу. Цене енергената вртоглаво расту, шта чека Панчевце, оне које користе централно грејање, питање је за нашу саговорницу.

-ЈКП „Грејање“ Панчево за производњу и дистрибуцију топлотне енергије за загревање 12.500 станова и око 500 пословиних простора од енергената користи гас и електричну енергију. Наше предузеће је благовремено закључило уговоре о количинама енергената са ЕПС-ом и Србијагасом, тако да неће бити проблема за стабилно снабдевање. За разлику од домаћинстава којима ће електрична енергија и гас бити субвенционисани од стране државе, па тако неће бити поскупљења, за нас, као и за све топлане у Србији цена гаса утврђује се квартално по нафтној фомули.

ПРВО….
Као друштвено одговорно предузеће ми смо прво Јавно комунално предузеће у Панчеву које се на позив председника Србије и Владе Републике Србије определило да уђе у програм дуалног образовања, па тако већ две године ученици Машинске школе на смеру бравар-заваривач, долазе на стручну праксу у ЈКП „Грејање“. Тренутно имамо на  пракси по дуалном систему 2 ученика треће и 2 ученика друге године Машинске школе. То ће захваљујући напорима државе  последњих  година,   имати ефекте  у скоријој будућности. Нажалост претходне власти на републичком нивоу нису на време спознале потребу да се укључе у овај вид школовања дефицитарних кадрова, мали број ученика се школовао за дефицитарних занимања па тако да се ефекат мањка кадрова на тржишту рада показује тек данас, али узроци за то су у образовној политици вођеној  у неколико ранијих деценијаистиче Зденка Јокић.

У  првом  кварталу ове године цена за 1000м3 гаса била је 228,51, у другом кваталу 269,71, у трећем кварталу 2021. године цена за 1000 м3 гаса била је 300,41 долар .

Очекујемо да ће  цена за исту јединицу мере гаса у последњем кварталу 2021. за топлане износити око 350  долара..

У односу на  последњи квартал  претходне грејне сезоне 2020/2021, када је цена за 1000 м3 гаса износила 233,37 долара, у последњем кварталу  на старту грејне сезоне 2021/2022. цена ће по проценама бити виша за 116,63 долара за мерну јединицу што представља раст цене од  непуних 50%.  То ће бити велики ударац на пословање нашег предузећа, али много мањи него да се уместо нафтне формуле примењује берзанска цена која је  сада 1000 долара за мерну јединицу гаса.

Најављен је и раст цене електричне енергије за привреду, па и ту очекујемо да по истеку уговора  о снабдевању, почетком следеће године са ЕПС-ом дође до  корекције и повећања.

Верујем да ће држава наћи оптимално решење како би ублажила драстичан раст цена енергената на светском нивоу. Гајимо велике наде да ће се и на међудржавном нивоу са Руском Федерацијом непосредним договором председника Србије Александра Вучића и председника Русије Владимира Путина, обезбедити најповољнији могући услови за набавку гаса бар до краја ове грејне сезоне.

Иако је најављен велики раст цена енегената, гаса и струје за привреду, а самим тим и за топлане у Србији за предстојећу сезону , ЈКП „Грејање“ у наредном периоду, а сигурно до краја грејне сезоне, неће вршити корекцију цена својих услуга. И ове године ћемо аплицирати за кредит код банке како бисмо могли да плаћамо већи део рачуна за гас и струју у зимским месецима, што ЈКП „Грејање“ практикује већ 10 година – каже директорка Јокић.

И за крај, о дужницима:

-Апелујем на све  дужнике да реагују по добијеним опоменама и дођу да се договоримо како да на најбољи начин, а у складу са прописима, измире своја дуговања и избегну додатне трошкове утужења и извршења. Пракса је показала да након слања опомена пред тужбе свега 30% дужника измири дуг или дође у “Грејање“ да закључи вансудско поравнање, а од 70% дужника који оду на извршење, већина одмах реагује и плати дуг са трошковима извршног поступка, док се за  свега 10% дужника наставља парнични поступак пред судом. Редовним плаћањем или договором о начину измирења обавеза вансудским поравнањем, дужницима се смањују трошкови, а са друге стране омогућује се „Грејању“ стабилно функционисање система производње и испоруке топлотне енергије – напомиње Зденка Јокић, директорка панчевачког ЈКП „Грејање“.

(Старт 013)

Пројекат „Град Панчево – грађанин као кључни атер локалне самоуправе града“ су/финансирао Град Панчево