ОСМЕХ ЗАДОВОЉСТВА... Маја Витман (десно) и др Љиљана Лазић на улазу у нову зграду

Панчево

Завод за јавно здравље ускоро у новој згради, после 16 година

СКАДАР НА ТАМИШУ КОНАЧНО САЗИДАН

• Радови на изградњи нове зграде Завода за јавно здравље почели су још 2008. године, прекинути 2011, па после кратког периода рада, обустављени 2013, да би онда 2022. године настављени и 31. марта ове године коначно и завршени

Данас је градска менаџерка Маја Витман посетила новоизграђени, најзад, објекат Завода за јавно здравље и том приликом, обилазећи уређене просторије, разговарала са директорком Завода др Љиљаном Лазић, о што скоријем усељењу у нови објекат.

„Уз подршку Владе Републике Србије, путем Министарства за јавна улагања, држава је у потпуности финансирала извођење радова, као приоритетну инвестицију. Познато вам је да смо са Канцеларијом за јавна улагања имали потписан уговор за финансирање радова 2019. године, који је раскинут априла 2020. због ванредног стања изазваног пандемијом вируса, те смо 2022. године поново ушли у програм. Град је расписао тендер за извођача радова и потписао уговор за извођење радова. И да подсетимо грађане, још једном, да су радови на објекту почели пре 16 година, још давне 2008. године. Трајали су у континуитету до 2011. године, да би онда били обустављени, први пут.

Други пут су радови обустављени фебруара 2013. године због непрописног вођења градилишта и недостатка средстава од стране тадашњег Фонда за капитална улагања, како би се објекат комплетно завршио. У циљу заштите од пропадања, 2014. године је Град конзервирао објекат, имајући у виду да је велики број разне опреме и уређаја инсталиран. У циљу усаглашавања са изменом Закона о планирању и изградњи и прописима, урађен је нов пројекат за грађевинску дозволу, коју смо добили октобра 2022. године за реконструкцију и доградњу објекта“, казала је Маја Витман, подсећајући да се, у међувремену, градска власт бавила и решавањем имовинско-правних односима, и у сарадњи са свим корисницима у блоковском делу здравствених објеката, урађена је препарцелација за потребе ЗЗЈЗ, али и за Дом здравља, Општу болницу Панчево и Средњу медицинску школу „Стевица Јовановић“.

„Што се тиче самих радова у објекту и на фасади, поред рушења одређених зидова и формирања нових целина и исправљања недостатака, изведени су радови на уградњи лифта за потребе лица са инвалидитетом и рампом за инвалиде. Због промене у технологији која је наступила током временског периода пандемије, новом грађевинском дозволом обезбедили смо просторије за ПЦР тестове и реорганизовани простор у складу са новим правилником. Изградили смо и нову интерну саобраћајницу са прилазним путем, као и противпожарни прилаз и паркинг места за потребе корисника услуга Завода. Овим путем смо омогућили самостално и независно функционисање Завода“, истакла је Маја Витман, подсећајући да Завод за јавно здравље својим активностима покрива оба града и свих шест општина Јужнобанатског управног округа, са укупно 275.000 становника.

(Фото: ЕПА)