РУТИНСКИ... одборници Скупштине града Панчева

Панчево

Одржана 25. седница Скупштине града

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2017.

• Уместо Божидра Копривице, који одлази у пензију, за новог Градског правобраниоца именован Зоран Коврлија

На 25. седници Скупштине града усвојен је Завршни рачун буџета за 2017. годину, који је образложио Предраг Живковић, заменик градоначелника и члан Градског већа, задужен за финансије.

Живковић је одборнике упознао са вишковима у буџету, истичући бројна инвестициона улагања у градску инфраструктуру, али и уштеде настале домаћинским пословањем.

Сем Завршног рачуна буџета, одборници су усвојили и извештаје о раду и финансијске планове установе културе у граду Панчеву, као и свих сеоских Домова културе. Поред тога, Скупштина града је донела и неколико решења о отуђењу грађевинског земљишта у граду Панчеву, као и у Омољици, Иванову и Глогоњу.

Оно што је изазвало највише дискусије међу одборницима је Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Центар 1, посебно онај део који се односио на „нестајање“ летње позорнице.

Образлажући одлуку, Немања Ротар, члан Градског већа, задужен за културу, рекао је да је летња позорница била култно место некада, али да последњих некилико година није било превише оних који су, након њене реконструкције, били заинтересовани за садржаје који су се на њој дешавали. По речима Ротара, требало би још доста тога урадити како би се она максимално користила, додајући да она не мора баш ту нужно постојати, јер летња позорница се може, по потреби,  поставити било где у граду.

Ни ова седница није протекла без одлука кадровске природе. Овог пута, због одласка у пензију, Божидар Копривица  је разрешен дужности градског правобраниоца, да би на његово место одборници изабрали Зорана Коврлију.

(Старт 013)

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао

Град Панчево