ВИСОКИ КРИТЕРИЈУМИ... Драгана Митровић, градоначелница Вршца

Интервју

Драгана Митровић, градоначелница Вршца

НИЈЕДАН СЕГМЕНТ ДРУШТВА НЕ СМЕ БИТИ ЗАПОСТАВЉЕН

• Завршена је изградња градског олимпијског базена, са свим пратећим објектима и дечјим базеном
• Савети месних заједница активно учествују у раду локалне самоуправе

• Шта је то што је градска власт урадила до сада у 2018. години, а што бисте Ви посебно истакли?

– Град Вршац започео је у току ове године велики број пројеката из различитих области. Радили смо на оснаживању свих потенцијала града, како би Вршац могао  даље да напредује и развија се. Водили смо рачуна о томе да ниједан сегмент друштва не буде запостављен, улагали смо у школство, здравство, комуналну и саобраћајну инфраструктуру, али и у социјалну заштиту.

Оно што бих посебно издвојила је, свакако, реализација пројеката који директно утичу на побољшање квалитета живота наших суграђана. Завршена је изградња градског олимпијског базена, са свим пратећим објектима и дечјим базеном, чиме се посебно поносимо, с обзиром да смо га изградили на рушевинама, наслеђеним из претходног периода започете грађевине. Данас је то модеран објекат који је са једне стране туристичка атракција, а са друге, има велики значај за развој спорта на води за шта до сада у Вршцу није било услова. Започети су радови на детаљном уређењу водотока канала Месић, који протиче кроз само градско језгро. То је веома важна инвестиција која се финансира средствима Светске банке, посредством Министарства пољопривреде и која ће овом делом града дати потпуно нови изглед.

С ПОНОСОМ… отварање олимпијског базена, 21. август 2018. године

Израђен је пројекат и створени су услови за почетак изградње ретензије у Уљми која ће спречити опасност од поплава које су задесиле ово место 2017. године. Завршена је израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације у Павлишу, а у наредном периоду уложићемо напоре да удружимо средства са вишим нивоима власти и отпочнемо са њеном изградњом. Водили смо рачуна и о комуналној и саобраћајној инфраструктури, у виду асфалтирања великог броја улица, уређења пешачких стаза, као и такозваних урбаних џепова у центру града.

Посебно нам је значајна изградња постројења пијаће воде у Павлишу, чиме је решен вишедеценијски проблем квалитета водоснабдевања у Вршцу. Нисмо заборавили ни наша села где су реализоване бројне инвестиције попут реконструкција зграда месних заједница, домова кутлура и сеоске расвете. Очишћено је више десетина километара каналске мреже, санирано неколико дивљих депонија и уређени су пољски путеви, а у Потпорњу и Ритишеву биће завршени модерни спортски терени.

До краја године започећемо радове на изградњи новог градског гробља и довршити изградњу фекалне канализације на Гудуричком насељу у које се већ готово 30 година ништа није улагало а где ће, такође, бити изграђен и спортски терен са дечјим игралиштем.

    • Који су то проблеми који највише муче грађане града Вршца и како и када планирате да их решите?

– Проблеми грађана Вршца углавном су везани за део комуналне области као и решавање неких административних и имовинско-правних односа. С обзиром да су ти проблеми различите природе, решавамо их постепено по приоритетима и у том смислу смо веома задовољни радом савета месних заједница који су спона између грађана и градских институција. Наиме, у 2017. години одржани су избори за чланове савета свих месних заједница, који су по први пут активно узели учешћа у раду локалне самоуправе. Они редовно комуницирају са грађанима на територији својих месних заједница и о томе даље обавештавају надлежна одељења градске управе или градске институције које предузимају неопходне мере за решавање свих питања.

• Како оцењујете рад Градске управе сада у односу на период пре него што сте Ви постали градоначелница Вршца?

– Градска управа постала је видно ефикаснија након једног дела реорганизације, а у будућем периоду очекује се још темељних промена које ће нашу управу довести на ниво европских стандарда, јер још постоје сегменти који као последица застарелог начина управљања не задовољавају наше критеријуме.

    • Које су то специфичности социјалне политике вршачке локалне самоуправе?

– Вршац је у последње две године много урадио по питању социјалне политике. Знатно је унапређен положај особа са инвалидитетом кроз запошљавање и приступачност објектима јавних установа и инфраструктурних целина. Систематски се унапређује положај социјално угрожених категорија становништва активним укључивањем у друштвену заједницу. Посебан акценат је на унапређењу ромске популације као маргинализоване друштвене групе у области образовања, запошљавања и здравства. У Градској управи отворене су канцеларије за ОСИ, као и за Роме, која је у сталном контакту са Центром за социјални рад, који свакодневно кроз комуникацију са директорима прати напредак ромске деце у школама.

• Како сте задовољни радом Градског већа и Скупштине града. Каква је страначка структура одборника и ко чини владајућу већину, а ко је у опозицији?

– Градско веће се редовно састаје и расправља о најважнијим одлукама у интересу грађана Вршца и ја пред све чланове Градског већа постављам веома високе критеријуме и захтевам максималну пожртвованост и одговорност у сваком сегменту њиховог рада. Реконструкције Градског већа које су спорведене већ у првом делу нашег мандата говоре о томе да је једино меродавна ефикасност у раду сваког појединца, те да су резултати важнији од функција.

Одборници Скупштине Града у току 2018. одржали су пет седница и донели 66 одлука, а до краја године одржаћемо још бар три седнице, са око 50 одлука које чекају на усвајање. У плану је дигитализација и увођење електронских седница. Скупштина града Вршца броји 45 одборника, од којих Српска напредна странка има 28 и самостално чини власт у Граду, затим СПС – 6, Група грађана „За бољи Вршац“ –  4, ДС – 3, ДЈБ  – 2 и 2 самостална одборника.

• Колико износи овогодишњи буџет Града Вршца и које се његове основне карактеристике?

– Овогодишњи буџет, укључујући и његов први ребаланс, планиран је на нивоу од 2.104.516.500  динара и то је поново један реалан, одржив и при том развојни буџет, који обезбеђује текућу ликвидност локалне самоуправе и у свему поштује стандарде социјалне сигурности, родне равноправности, културних и спортских садржаја.

С. Батало

(Старт 013)

Пројекат „Вршац некад и сад – оно што остаје“ суфинансира Град Вршац