НОВИ ИЗАЗОВ... Зденка Јокић

Разговор с поводом

Зденка Јокић, директорка ЈП Градска стамбена агенција Панчево

ТРЖИШТЕ КАЖЕ ДА СМО НА ПРАВОМ ПУТУ

• Прошлогодишње промене закона утицале и на реорганизацију ГСА и начин на који се она финансира • Промене који се тичу грађана су промене прописа о организовању стамбених заједница, а новине су професионални управници зграда, накнада за текуће и инвестиционо одржавање…

Усвајањем новог Закона о становању крајем 2016. године и његовим ступањем на снагу почетком ове године, дошло је до извесних промена у овој области. Те промене тичу се, пре свега, начина функционисања предузећа попут панчевачког ЈП Градска стамбена агенција. Шта то практично значи и, што све нас занима, како ће се те промене односити на грађане, разговарали смо са директорком ГСА Зденком Јокић.

– Крајем прошле године, а сходно новим прописима, дошло је до организационих промена у нашем предузећу, а најважнија промена је та да од 1. децембра 2016. ми послујемо као јавно предузеће које се финансира по контном плану за предузећа и задруге, што практично значи да све оно што приходујемо остварујемо на тржишту и више нисмо директни корисници буџетских средстава. У складу са новим прописима, ГСА је дужна да доноси краткорочне и дугорочне планове пословања који унапред одређују наше пословање за периоде од пет и 10 година – објашњава директорка Јокић и подсећа да ГСА постоји како би обављала послове од општег јавног интереса, међу којима је најважнији посао разрада грађевинских пројеката, тачније послови припреме, изградње, управљања и одржавања станова који су у власништву Града Панчева, као и нових социјално доступних станова који се граде и дају у закуп под непрофитним условима.

Као непрофитно предузеће, ГСА ове услуге наплаћује од Града, а ту су и средства од издавања градских станова, док други део средстава која оно приходује чине средства зарађена на тржишту у пословима одржавања колективних зграда у граду. Како наша саговорница каже, процењује се да оваквих објеката има између 430 и 450, а ГСА има потписан уговор о одржавању са њих око 370, што је чини неприкосновеним на том тржишту.

КОНКУРС
  Градска стамбена агенција је расписала конкурс, који је у току, за издавање шест стамбених јединица: две су у Качареву, једна у Улици Жарка Зрењанина и једна у Цара Лазара. Ту су у питању реконструисани дворишни станови, а преостала два се налазе у згради Хабитата на Стрелишту. Почетком године ће бити расписан и конкурс за издавање осам станова у Чумићевој улици. Директорка Јокић каже да се, зависно од стана, закупи које ова агенција израчунава на основу унапред прописане формуле за непрофитно становање износе од минималних до нешто више од седам хиљада динара месечно.

Поред ових послова, ГСА је ове године реализовала пројекат изградње објекта у Чумићевој улици у Панчеву. Изградња те зграде са осам станова је завршена, посао је по оцени директорке Јокић, урађен веома квалитетно, а тренутно се ради на добијању употребне дозволе, а онда следи и укњижба у катастру и осигуравање објекта, после чега ће, почетком 2018. бити расписан и конкурс за издавање тих станова.

– Што се тиче реконструкција објеката, ми имамо око 300 станова у градском фонду, а највећи део њих, поред малог броја у колективним зградама, чине дворишни станови, дакле, доста запуштене стамбене јединице у којима живе наши закупци, а које после вишедеценијског неулагања, сада захтевају баш доста улагања. Ове године је реконструисано 12 оваквих стамбених јединица, од кровова до подова и мокрих чворова, а поред тога, ту су и послови текућег одржавања свих тих станова – појашњава директорка ГСА и оцењује да је година на измаку била веома добра по питању ових послова:  део средстава за њихову реализацију у висини од пет милиона динара дошао  је од Града, док је сама ГСА уложила око милион и по динара из сопствених прихода.

Оно што грађане највише занима јесу промене законских одредби и како ће оне утицати на њих. Директорка ГСА каже да су грађани новим прописима упућени на промене које се тичу организације њихових стамбених заједница, али напомиње да ту постоји доста проблема који су последица недовољне информисаности грађана. Зато је ово предузеће ове године у више наврата организовало јавне трибине како би грађани имали прилику да из прве руке сазнају све што их занима и што треба да знају. Од прве, слабо посећене, до последње трибине на којој је била гужва, грађани, а посебно управници зграда, упознали су се са најважнијм променама.

– До 12. децембра је био рок да се региструју скупштине станара, а све то иде мало спорије, како смо и мислили. По мојим сазнањима, око 190 зграда је предало захтев за регистрацију, а око 100 ју је добило. Зграде које то не ураде до краја године биће опоменуте од стране комуналне инспекције јер је то обавеза по новом закону. Ми у свему томе помажемо грађанима, а посебно онима који имају са нама потписан уговор о одржавању, јер нам је циљ да од нас добију што квалитетнију услугу. Што се тиче самог закона, он не прописује неке нове обавезе, све оне су постојале и раније, али по новим прописима, за неизвршавање тих обавеза прописане су санкције. Циљ није да се грађани кажњавају већ да се ова област становања коначно уреди и да се промени однос грађана према заједничкој својини који тренутно није на висини– објашњава Зденка Јокић и додаје да је просечна старост зграда око 40 година тако да је то и питање безбедности свих нас.

Директорка даље каже да је обавеза локалне самоуправе да почетком следеће године донесе одлуку којом ће, по упутствима надлежног министарства, прописати висину накнаде за текуће и инвестиционо одржавање објеката колективног становања, као и за плаћање управника зграде ако он буде постављен. Иначе, новим прописима олакшан је начин одлучивања, тако да ће и формирање скупштине станара и избор управника зграде бити лакши: ако станари нису заинтересовани па се не организују и не изаберу управника, било то од неког између себе или не поставе професионалца у року, то ће бити урађено у њихово име од стране локалне самоуправе.

Поред тога, грађани ће бити у обавези да плаћају поменуто етажно одржавање, а како ће свака зграда морати да има текући рачун, управник зграде или они сами ће и о томе морати бринути. По новим прописима, управник зграде ће имати и већу одговорност, а посебно када су у питању професионални управници, тако да директорка Јокић саветује да се грађани за сада организују како могу а да, када у Панчеву буде више од четири професионална управника, колико их тренутно има, изаберу оног за којег сматрају да ће најбоље обављати тај посао.

На крају разговора директорка ГСА се дотакла и планова за следећу годину. Међу њима најважније је израда пројектно-техничке документције за изградњу вишеспратне зграде за становање која ће имати 10 станова. Идејни пројекат је готов, а ради се о локацији у Улици Светозара Милетића. Поред тога, покренуће се и пројекат реконструкције насеља “Шумице” у Старчеву, које нема ни основну инфраструктуру, попут струје и воде, а у плану је и реконструкција две стамбене јединице у Старом градском језгру, у Улици Шуре Јакшића. Планирана је и изградња новог објекта на углу улица Браће Јовановић и Светог Саве на месту објекта који је у лошем стању.

– У овом објекту имамо нелегалне станаре и када решимо тај проблем, кренућемо са овим објектом. Иначе, доста је станова који су на тај начин заузети, а највећи проблем, а који су они искористили, је то што до скора није било праве евиденције станова који су у власништву Града, а наша је обавеза да те станове чувамо – каже Зденка Јокић, директорка ГСА Панчево.

Владан И.