СА СРЕЋОМ... Драгана Купрешанин и Миленко Чучковић на пријатном послу

Панчево

Традиционални пријем за породице у којима су се родиле тројке

ОСАМ ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ – ПУТА ТРИ

• Пријем за седам породица из Панчева и једну из Омољице, које су у 2020. години богатије за троје нових чланова

Драгана Купрешанин, заменица градоначелника и Миленко Чучковић, члан Градског већа, приредили су у Градској кући традиционални пријем за породице у којима су се у овој године родиле тројке.

Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Панчева, поред осталих права утврђено је и право на једнократну новчану помоћ мајкама које роде  тројке или четворке.

Право на једнократну ночану помоћ мајкама за случај рођења тројки и четворки, остварују мајке:

1. непосредно након рођења тројки;

2. сваке календарске године до навршене десете године живота деце, односно 18 године, почев од 2019. године;

3. сваке школске године за набавку уџбеника и школског прибора, почев од пет и по година живота деце, односно од похађања обавезног припремног предшколског програма до завршне године редовног средњег образовања деце, не старије од 19 година.

Према подацима Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, у 2020. години има  осам породица са тројкама на територији Града Панчева.

Ево које су то срећне породице:

• Породица Живаљевић из Панчева;

• Породица Живковић из Панчева;

• Породица Васовић из Панчева;

• Породица Ђокић Радошевић из Панчева;

• Породица Јездимировић из Омољице;

• Породица Жарков из Панчева;

• Породица Арамбашић из Панчева;

• Породица Лазаревић из Панчева.

У 2020. години за ову намену су из буџета Града Панчева исплаћена средства у укупном износу од 2.869.056 динара, односно свакој од наведених породица у износу од 358.632 динара – 119.544 динара по детету.

Право на једнократну ночану помоћ мајкама за случај рођења тројки и четворки, Град Панчево финансира од 2005. године, право на једнократну новчану помоћ тројкама до навршене десете године финансира од 2010. године, а право на једнократну новчану помоћ сваке школске године за набавку уџбеника и школског прибора, финансира од 2016. године.

Изменом Одлуке, право на једнократну новчану помоћ тројкама сваке календарске године, након године рођења деце, продужено је да се остварује до навршене осамнаесте године, а такође је и предвиђено да се једнократна новчана помоћ исплаћује у висини двоструког износа просечне месечне нето зараде по запосленом остварене у Граду, у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.

(Према: Градски сајт)

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево