ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ... запослени и гости на крају радног састанка

Панчево

Тим НПМ-а Заштитника грађана посетио Центар за ментално здравље

У СКЛАДУ СА НАЈВИШИМ СТАНДАРДИМА

• Формирање и рад тог Центра, као и посвећеност запослених у Центру, пример је добре праксе у поступању у складу са највишим међународним стандардима бриге о менталном здрављу грађана у заједници – закључио је тим НПМ Заштитника грађана

На Светски дан менталног здравља – 10. октобар, који је ове године обележен под слоганом „Ментално здравље је универзално људско право“, тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Заштитника грађана посетио је Центар за ментално здравље у Панчеву, организациону јединицу Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“.

Центар за заштиту менталног здравља у заједници формиран је пре неколико месеци на препоруку НПМ-а, а за потребе његовог отварања Град Панчево уступио је Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“ објекат у центру града, који је Болница реновирала из сопствених средстава.

У Центру за ментално здравље тим стручњака различитих професија пружа амбулантно-консултативне услуге и услуге психо-социјалне рехабилитације, обавља индивидуални и групни психотерапијски рад, психоедукацију, као и кућне посете преко мобилних тимова и рад са породицама корисника, а реализују се и промотивне активности у области превенције менталних обољења.

Савремени концепт рада тог Центра усмерен је на превенцију, очување, постхоспитално лечење пацијената у заједници и унапређење психичког здравља како би се достигао највиши стандард менталног здравља што укључује, осим права на заштиту од фактора ризика и права на доступну, приступачну и квалитетну негу, и право на слободу, независност и укључивање у заједницу.

,,Формирање и рад тог Центра, као и посвећеност запослених у Центру, пример је добре праксе у поступању у складу са највишим међународним стандардима бриге о менталном здрављу грађана у заједници“ – закључио је тим НПМ.