Ковин

Са 12. седнице Привременог органа општине Ковин

ОБРАЗОВАН САВЕТ ЗА МИГРАЦИЈЕ

• Савет има осам чланова, а на његовом челу  је Сања Петровић, председница Привремног органа општине

Привремени орган општине Ковин одржао је данас, 12. маја, своју 12. седницу, да би након усвајања записника са претходне седнице ставио ван снаге један закључак и донео два  решења.

Стављен је ван снаге Закључак број 40-42/2020-I од 27. марта, са изменама од 14. априла и 5. маја, а који се односио на обуставу извршења локалног буџета, односно појединих расхода и издатака свим корисницима средстава, током ванредног стања уведеног у Републици Србији 15. марта, а поводом проглашења епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, када је било нужно обезбедити и ставити у функцију очувања здравља све расположиве ресурсе, укључујући и финансијска средства. Како је са данашњим даном, 12. мајем 2020, протекао законски рок од 45 дана колико може трајати привремена обустава извршења буџета општине, то су се стекли законски услови за стављање ван снаге поменутог закључка и измена (у међувремену је укинуто и ванредно стање).

Донето је Решење о образовању Савета за миграције општине Ковин. Локално саветодавно тело за ову област образује се на основу Закона о миграцијама. Савет обавља послове који се односе на: праћење и извештавање Комесаријата о миграцијама јединице локалне самоуправе; предлаже програме, мере и планове активности које треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама на територијама општине и  друге послове у области управљања миграцијама, у складу са законом. Саветом за миграције општине Ковин председава Сања Петровић, председница Привременог органа, а чине га још седам чланова: Стојанка Тасић, руководилац Одељења за општу управу и јавне службе ОУ, Јасмина Ђаков, директорка Дома здравља Ковин, Марија Шалипуровић, директорка Центра за социјални рад Ковин, Илија Шкорић, начелник Полицијске станице у Ковину, Јагода Спасић, представница НСЗ, Велинка Фара, секретарка Црвеног крста Ковин и Јелена Наранчић, повереница  за избеглице у Општинској управи Ковин. Доношењем овог решења, престаје да важи претходно решење, донето  24. септембра 2015. године.

Привремени орган донео је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се ОШ „Бора Радић“ Баваниште одобравају средства у износу од 199.963,20 динара за  обезбеђивање недостајућих средстава за поправку крова на згради, пошто је јако невреме однело део крова школе (120 м2). Како стоји у обазложењу решења, осигуравајућа кућа је штету проценила на 399.927 динара, колико је и уплатила Школи. Међутим укупна поправка коштала је 599.890,20 динара са ПДВ-ом, а у ОШ „Бора Радић“ нису планирали средства за ову намену, па су се обратили за помоћ локалној самоуправи ради исплате извођачу радова.

(Према: Општински сајт)

Пројекат „Локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.