И ГРАД И СЕЛА... Драгана Митровић на 31. седници Скупштине Града Вршца

Вршац

Акценти са 31. седнице Скупштине Града Вршца

И ЗА 2024. ГОДИНУ РАЗВОЈНИ БУЏЕТ

Буџет пред нама је развојни, јер доноси нове инвестиције, које ће у будућности генерисати нова радна места – истакла је, обралажући буџет за 2024. годину, Драгана Митровић, градоначелница Вршца

Крај је године, и како је то већ уобичајено треба утврдити и приходе и расходе локалне самоуправе у нaреднoj години, што значи донети буџет, и то такав којим нико неће остати „кратких рукава“.

Тако је на 31. седници Скупштине Града Вршца усвојен буџет за 2024. годину, у износу од 3.032.000.000 динара, за који је градоначелница Драгана Митровић рекла да се његовим креирањем водило рачуна „да у условима ограничених финансијских ресурса сви корисници буџета добију довољно средстава за свој рад, а да се не угрозе планиране инвестиције“, као и да се инвестирати се равномерно и у град Вршац и у сва насељена места.

“Буџет је пажљиво планиран. Водили смо се тиме да средства распоредимо на све области и да нам пружи добру основу за наставак започетих инвестиција и почетак нових. Стога смо и ову одлуку, као и све претходне, припремали крајње одговорно и реално, истовремено уважавајући обавезу да наставимо са путем развоја и стварања нових вредности. Буџет смо планирали тако да равномерно улажемо у наш град и наша села, да улажемо у образовање, да обезбедимо више средстава за децу и породицу и сектор социјалне заштите, да улажемо у пољопривреду, културу, туризам, комуналне делатности, саобраћајну инфраструктуру, заштиту животне средине, енергетску ефикасност, да завршимо велике капиталне пројекте, али и започнемо нове.

Буџет пред нама је развојни, јер доноси нове инвестиције, које ће у будућности генерисати нова радна места. Настојаћемо да својим радом и учешћем у конкурсима код виших нивоа власти и код разних фондова, увећамо иницијални буџет и тако створимо додатне финајнсијске могућности за реализацију нових активности и пројеката, а све у циљу развоја бољег и квалитетнијег живота наших грађана” – истакла је градоначелница Драгана Митровић, образложући одборницима предлог буџета Града Вршца за 2024. годину.

(Фото. еВршац)