Панчево

Регресирање трошкова превоза ученика средњих школа

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева поводом реализације права на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево нема редовне дневне линије према Одлуци о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева , обавештава ученике/родитеље, о следећем:

  • почев од фебруара 2019. године заинтересовани ученици, односно родитељи малолетних ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима ЈКП „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево нема редовне дневне линије могу да поднесу захтев за регресирање трошкова превоза у Градском услужном центру града Панчева, у канцеларији број 21, сходно Јавном позиву за остваривање овог права, објављеном у недељном листу „Панчевац“ и на сајту града Панчева http://www.pancevo.rs/dokumenta/socijalna-zastita/
  • Образац захтева може се преузети на сајту града Панчева http://www.pancevo.rs/dokumenta/socijalna-zastita/ или у Градском услужном центру.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 308-871, а лице задужено за контакт је Драгана Дачић у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева.