ТРИ ЦИЉА... модернизација постројења, дигитализација пословања и екологија

Посетили смо…

Рафинерија нафте Панчево: модернизација постројења и дигитализација пословања

УЗ ОПТИМИЗАЦИЈУ РАДА И ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

• Од 2009. године у модернизацију Рафинерије нафте Панчево уложено је више од 800 милиона евра, а кроз прве две фазе овог процеса Рафинерија је добила нова постројења, повећала је производњу, ефикасност и квалитет производа, све у потпуном складу са домаћим и европским еколошким стандардима

Рафинерија нафте Панчево, која ове године обележава 55 година од почетка производње, данас је једна од најмодернијих и еколошки најнапреднијих рафинерија у овом делу Европе. На простору од једног квадратног километра, поред постројења из 1968. године и складишних капацитета, данас се налазе и нова постројења која су изграђена у склопу модернизације рафинеријских постројења.

Сва наша опрема коју имамо од почетка рада Рафинерије, од 1968. године, мање или веће модификације у свом раду. Пратили смо разне технологије тако да смо усавршавали нашу опрему. Много тога се не види али је урађено. Увек волим да кажем да је то као да споља видите Фићу, али унутра имате опрему Поршеа. Тако и наша стара постројења су модернизована и имају најновију и најмодернију опрему“ – истиче Урош Милашиновић, главни инжењер производње.

После обнове произвођачких капацитета након НАТО бомбардовања, модернизација постројења Рафинерије реализована је у две фазе, у које је од 2009. године уложено више од 800 милиона евра, од којих је значајан део средстава био намењен еколошким пројектима.

Било је много изазова, с обзиром да је након бомбардовања уследила прва фаза модернизације, а затим и друга, која завршена изградњом пројекта „Дубока прерада“. Имали смо много улагања, нарочито у заштиту ваздуха“ – каже Ибоја Раша, руководилац Сектора за ХСЕ Блока Прерада, додајући да је захваљујући свему томе РНП, 2017. године, постала „прво енергетско постројење које је исходовало интегрисану дозволу за рад наше компаније, што потврђује да наша рафинерија ради по најстрожим стандардима, како Републике Србије тако и Европске уније.“

Рафинерија нафте Панчево, поред моторних горива европског квалитета, данас производи и авио гориво, нафтни кокс, сировине за петрохемијску индустрију, уље за ложење и друге нафтне деривате. Овом модернизацијим капацитети Рафинерије су, са 1,3 милиона, повећани на 4,8 милиона тона, а прошле, 2022. године, Рафинерија је забележила и рекордан обим производње, са 4,42 милиона тона прерађене сирове нафте. Додатним улагањем у еколошке пројекте, за које је издвојено око 95 милиона евра, за 90 посто смањене су и емисије загађујућих материја у ваздух у односу на 2009. годину.

Рафинерија нафте Панчево је и прво енергетско постројење у Србији које је 2017. године добило дозволу о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, чиме је потврђено да је производни процес потпуно усклађен са домаћим и европским стандардима заштите животне средине, а данас је у току процес добијања те дозволе за сва најновија рафинеријска постројења изграђена претходних година.

У оквиру прве фазе модернизације, реализоване до 2012. године, кључни пројекат је била изградња комплекса за благи хидрокрекинг и хидрообраду (MHC/DHT) којим је Рафинерија добила могућност производње горива стандарда Еуро 5, чиме је и смањена емисија штетних гасова за 10 посто. Овим инвестицијама НИС је постао извозник у земље региона, а истовремено је обезбеђена и енергетска стабилност Републике Србије.

Реализацијом капиталног пројекта “Дубока прерада са технологијом одложеног коксовања” започета је друга фаза модернизације и овим пројектом, у који је уложено више од 300 милиона евра, у Рафинерији је повећана дубина прераде до 99,2 посто. Почетком рада овог комплекса крајем 2020. године започета је домаћа производња кокса, повећана је производња квалитетног горива, а омогућен је и престанак производње мазута са високим садржајем сумпора, чиме је смањена емисија сумпорних оксида за 98.8 посто, емисије прашкастих материја за 52,8 као и азотних оксида за 9.8 посто.

Пројекат Дубока прерада је добар пример пројекта у коме је спој економије и екологије. Са становишта екологије, изградњом овог постројења створени су предуслови да се престане са производњом мазута са високим садржајем сумпора, што има огроман утицај на очување животне средине – истиче Владан Мијовић, руководилац Сектора за стратегију и дигитализацију, додајући да следе и други пројекти, али оно што је важно је што год да је мотив пројекта, у сваком од тих пројеката се посебна пажња посвећује екологији, што је гарант да ће сва решења која буду имплементирана у будућности бити у складу са законском регулативом, што се подразумева, али и са свим принципаима одрживог развоја.“

Кључно је да Панчевци више не морају да брину за квалитет ваздуха“ – напомиње Мијовић, пошто је „Рафинерија нафте Панчево данас једна од најмодернијих и еколошки најопремљенијих рафинерија у региону, са изграђеном свешћу о значају одрживог развоја.“

У Рафинерији нафте Панчево у току су припреме за предстојећу, трећу фазу модернизације, у оквиру које ће се реализовати пројекти реконструкције постројења каталитичког крекинга (FCC) као и изградња новог постројења за производњу високооктанске компоненте бензина (ETBE). Реализацијом планираних пројеката, који су значајни како за Рафинерију тако и за целу Компанију НИС, додатно ће се повећати вредност рафинеријских производа, омогућити већу флексибилност у раду и оптимизацију технолошког процеса, што ће имати и позитиван утицај на заштиту животне средине пошто ће се овим унапређењима значајно умањити емисија чврстих честица.

Оно што Рафинерију нафте Панчево чини једном од најмодернијих оваквих постројења у Европи јесте и то што је у њој последњих година започет и континуирани процес дигитализације, а све са циљем што ефикаснијег и поузданијег рада. Дигитализација подразумева имплементацију низа пројеката, међу којима је и пројекат предиктивног одржавања система, што је, по речима Владана Мијовића, један од најзначајнијих пројеката.

То, пре свега, подразумева опремање опреме коју желимо да заштитимо с довољним бројем сензора, а онда практично развити моделе који ће „учењем“ машина, односно како се машина понашала у прошлости, да се препознају шеме или фактори понашања и тиме предузму одговарајуће корективне активности“ – објашњава Мијовић.

Такође, како би се олакшао рад оператора на постројењима, реализован је пројекат Структурни обиласци” који подразумева обиласке постројења од стране оператора, који на тај начин прате рад система а умрежавањем свих корисника који имају приступ овим информацијама, обезбеђен је бржи проток ових информација, што утиче на ефикасност, а такође и смањује обим административних послова.

Када је реч о раду оператора у Рафинерији, треба поменути још и пројекат “Econs system” којим се омогућава проналазак најбољих могућих модула за рад постројења и тиме побољшавају перформансе читавог тима.

Компанија НИС наставиће и убудуће са улагањима у развој дигиталних пројеката и технолошких иновација у Рафинерији нафте Панчево са циљем унапређења њеног рада и ефикасности пословања, али и реализације пословне стратегије овог постројења које послује на конкурентном тржишту југоистичне Европе.

(Старт 013)