ГРАД ЧИНИ ШТО МОЖЕ... остало је на онима који већ имају децу и онима који хоће да имају а не могу природним путем

Панчево

Промоција спровођења одлука Града о подстицајним пронаталитантним мерама

И ЗА САДАШЊЕ И ЗА БУДУЋЕ РОДИТЕЉЕ

• Реч је о одлукама о финансијској подршци породици са децом и остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу
• Ево која су права, што се тога тиче,  грађана и грађанки који живе на територији Града Панчева…

Град Панчево је донео две одлуке, једна се   тиче подстицаја ширењу породице, а друга, она која доприносу њеном стварању, односно, суфинанирање вантелесне оплодње за рађање деце.

Те одлуке су промовисане на „терену“ у непосредном контакту са грађанима Миленка Чучковића, градског већника и сарадница, који су поред адекватно опремљеног штанда информисали све заинтересоване грађане и грађанке о конкретном и најефикаснијем остваривању права из ових двеју одлука. Како и која права?

Одлуком о финансијској подршци породици са децом,  предвиђена су следећа права:

• Право на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете – остварује мајка за прворођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији Града; такође, када се приликом првог порођаја роди двоје или више деце, мајка остварује право на једнократну помоћ за свако дете; у случају да мајка није жива, да је напустила дете или да је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке може остварити отац, уколико има пребивалиште, односно боравиште на територији Града Панчева, у износу од 20.000 динара.

• Право на новчану помоћ незапосленим породиљама – остварује мајка, без обзира на редослед рођења детета, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији Града и да је незапослена; у случају да мајка није жива, да је напустила дете или да је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке може остварити отац, уколико има пребивалиште, односно боравиште на територији Града и ако је незапослен, а то је шест месеци по 7.000 динара, што је укупно 42.000 динара.

• Право на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки – остварује мајка по основу рођења деце, након године рођења деце, сваке календарске године до навршених 18 година живота деце и сваке школске године за набавку уџбеника и школског прибора, почев од пет и по година, односно од похађања обавезног припремног предшколског програма до завршне године редовног средње образовања, не старије од 19 година, под условом да мајка има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева; у случају да мајка није жива, да је напустила дете или да је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету, право уместо мајке може остварити отац, уколико има пребивалиште, односно боравиште на територији Града, и то, за рођење 100.000 динара по детету, за уџбенике и школски прибор 20.000 по детету, а сваке календарске године до навршених 18 година живота деце, у висини двоструког износа просечне месечне нето зараде по запосленом остварене у Граду, а према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.

• Право на једнократну новчану помоћ за набавку пакета за новорођенче – остварује родитељ под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева, без обзира на редослед рођења детета, у износу од 5.000 динара.

• Право на пригодан поклон за прворођено дете у Граду у календарској години – остварује мајка за дете које се прво роди у Граду, у календарској години, а на основу обавештења надлежне здравствене установе са територије Града; када се приликом порођаја роде двоје или више деце, свако дете остварује право на поклон; у случају да мајка није жива, право на пригодан поклон који остварује дете, уместо мајке може примити отац детета, уколико има пребивалиште, односно боравиште на територији Града, а то је износ од 100.000 динара.

А што се тиче финансијске подршке за вантелесну оплодњу, ево шта о томе каже већник Миленко Чучковић:

-Одлуком о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу прописано је да право на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу остварују парови који су без успеха имали три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно парови који су имали безуспешан први или други покушај вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у случају да је жена старија од 42 године, али да нема више од 44 године живота –  каже Чучковић.

Право на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу могу остварити парови за услуге које се пружају у здравственим установама које имају дозволу здравствене инспекције Министарства здравља Републике Србије за обављање поступка вантелесне оплодње, као и у здравственим установама са седиштем ван граница територије Републике Србије, а које имају дозволу надлежне здравствене инспекције државе у којој се налази њихово пословно седиште, и то у износу до 200.000 динара.

                                                                                                                                   (Фото: EPA.rs)

Пројекат „Град Панчево данас – оно што остаје и сутра“ су/финансирао Град Панчево