Дуално образовање

ПРОБИЈАЊЕ ЛЕДА

                                                                                Пише: Мр Милорад Илић

Ових дана се завршава јавна расправа о дуалном образовању у Србији. Може са приметити  да има доста замерки, страхова, неизвесности… али једно је сигурно. Дуално образовање је неминовност. Модели дуалног образовања су присутни у готово свим европским земљама. Наравно предњаче Немачка, Швајцарска, Аустрија, Финска, Ирска…. Задатак дуалног образовања је пре свега да се смањи јаз који постоји између потреба послодавца са једне стране и онога што нуди образовање са друге. Код земаља који су још увек у транзицији, попут наше, ове разлике су огромне. Реформа школства је више него потребна, а дуално образовање је један од важнијих дефинисаних  праваца тих промена. Процењује се да ће ове године (од јесени), у  дуално образовање, у већој или мањој мери, ући у 127 школа, у 69 градова и општина широм Србије, са укупним обухватом од 5.751 ученика. У Панчеву једино ће се по дуалном образовању радити у Машинској школи “Панчево” и то у два одељења са три образовна профила, укупно 60 ученика. Ради се о образовним профилима Механичар моторних возила (30 ученика/ца), Бравар заваривач (15 ученика/ца) и Оператер машинске обраде (15 ученика/ца). Потреба, спремност, визија, храброст… присутно је све. Да ли сем области машинства постоје и друге области у нашем граду за увођење дуалног образовања, одговор је – да. А зашто нема других школа? Одговор нека буде да увек неко мора бити први и “пробије лед”.

Мало теорије за боље разумевање. Дуално образовање покушава да олакша прелазак из школе у свет рада. У суштини оно подразумева учење у школи (теорија и вежбе) и учење  кроз рад у реалним условима код послодавца. Постоји и појам – Дуални принцип, који се односи на осмишљено усклађено  извођење и смењивање теорије и праксе, а што је могуће спровести и само у образовној институцији. Узгред, то је и основ модела дефинисаног у Машинској школи “Панчево” за четворогодишња занимања, на основу сопственог г концепта учења- учења на реалним инжењерским пројектима, што је једна посебна тема. Али циљ је јединствен: применљива и функционална знања, тј. компетенције.

Заинтересоване стране (стакехолдерс): стручне школе, послодавци (компаније), ученици и родитељи, Привредна комора, Влада Србије и  локална самоуправа. Стручним школама је циљ да компетенције њихових ученика омогућују директно укључивање у свет рада. Послодавци имају прилику да се укључе у израду курикулума и обликују будућег радника по својим потребама. Да би ово омогућили, потребно је да обезбеде потребне услове за извођење практичне наставе кроз рад у реалним условима и обезбеде  лиценциране инструкторе (менторе) и наравно одређене стимулације за ученике (стипендије, превоз…). Са друге стране, њихова добит је огромна: добијају раднике са потребним компетенцијама,  могу да изаберу и запосле најбоље, које они изаберу, а биће стимулисани и одређеним пореским олакшицама.  Добра инвестиција за будућност, зар не? Ученици имају прилику да уче у реалним условима, уз примену савремених технологија, на новим машинама и уређајима, као и уз будност и искуства ментора. Добијаће стипендије или надокнаде за рад, топли оброк, путне трошкове итд… А што је најважније, ово је најсигурнији и најбржи пут до посла.

Порука стручним школама за крај: Будите спремни, анализирајте своје могућности, успоставите контакте са могућим партнерима и не допустите изненађења. Дуално образовање је пред вашим вратима.