Ковачица

Презентација пројекта унапређења руралног развоја кроз управљање имовином

КОВАЧИЦА И КОВИН ЗАЈЕДНО У ЕУ ПРОЈЕКТУ

• Подршка општинама Ковачица и Ковин у стварању предуслова за бржи локални економски развој кроз ефикасније управљање имовином на локалном нивоу, што је од великог значаја за обе општине

У сали Скупштине општине Ковачица, 26. новембра 2019. године, одржана је медијска презентација пројекта “Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином”, који спроводе  општине  Ковачица и Ковин у оквиру програма Exchange 5.

Програм  Exchange 5 спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе и Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ у Министарству финансија, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) имплементациони партнер. С обзиром на теме и садржину Програма, веома значајну улогу имају и Сектор за имовинско-правне послове и Сектор буџета у Министарству финансија и друге ресорно надлежне националне институције, Министарство за европске интеграције, као и Делегација Европске уније у Републици Србији. Суштински корисници Програма јесу локалне самоуправе у Србији, односно локална администрација и шира локална заједница, цивилно друштво и привреда.

Конференцију је отворио Даниел Магду, руководилац Одељења за инвестиције и локални економски развој у Општина Ковачица, који је представио особености савременог управљања јавном имовином у циљу локалног развоја у Општини Ковачица, као део економског развоја друштва и европских интеграција.

Магду је истакао да општина Ковачица имплементацијом овог пројекта испуњава своје законске обавезе које проистичу из Закона о јавној својини (2011). Овај закон подразумева успостављање уређеног система управљања јавном имовином, као и обавезу јединица локалне самоуправе да воде јединствену базу непокретности у јавној својини, да је редовно ажурирају и податке достављају Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије.

Пројекат у том смислу пружа подршку општинама Ковачица и Ковин у стварању предуслова за бржи локални економски развој кроз ефикасније управљање имовином на локалном нивоу, што је од великог значаја за обе општине.

Кроз реализацију пројектних активности обе општине ће бити у могућности да успоставе уређен, транспарентан, одговоран и ефикасан локални систем управљања јавном имовином. Након овог пројекта биће успостављена основна евиденција за некретнине, за одређени број приоритетних некретнина ће се утврдити њихове вредности, а подаци о имовини у власништву/коришћењу од стране општина биће поднесени у централну базу података којом управља Републичка дирекција за имовину.

На медијској презентацији говорила је и Слађана Ћириковачки, саветница за послове локално економског развоја у Општини Ковин. Она је истакла да, поред конкретне добробити од реализације овог пројекта у виду постизања капацитета наших локалних самоуправа у области управљања јавном својином, како у организационом, нормативном, техничком тако и у кадровском смислу, овај пројекат је значајан јер развија и међуопштинску пројектну сарадњу представља један од механизама унапређења локалног развоја обе општине.