ПРИЗНАЊА ДРИ... Предраг Живковић

Интервју

Предраг Живковић, заменик градоначелника Града Панчева

О НАШЕМ РАДУ НАЈБОЉЕ ГОВОРЕ ОЦЕНЕ РЕВИЗОРА

• Скупштина града Панчева је током ове године донела два ребаланса буџета
• Недавно усвојеним ребалансом распоређена су средства од боље наплате основних прихода лао и средства добијених са других нивоа власти
• Панчево се није кредитно задуживало последње две године

 

О буџету Града Панчева, оствареним резултатима по питању буџетских прихода, ребалансима али и оценама екстерних ревизора за Старт 013 говори Предраг Живковић, заменик градоначелника Панчева задужен за економију.

 Скупштина града Панчева је на недавно одржаној седници усвојила одлуку о другом ребалансу буџета за ову годину. На чему је базиран овај ребаланс и које су најзначајније измене које је он донео?

  • Први овогодишњи ребаланс усвојили смо априла месеца ове године, када смо пренели неутрошена средства из претходних година. Сада већ, када је прошло шест месеци у текућој години, отворио нам се простор да видимо како се остварују приходи. На основу шестомесечног остварења, увидели смо да се порез на приход од самосталних делатности, порез на зараде, порез на пренос апсолутних права и допринос за уређење грађевинског земљишта остварују у већој мери него што се реално очекује. Поред бољег остварења прихода, искористили смо ребаланс како бисмо сва средства која смо добили од других нивоа власти (Републике Србије и АП Војводине) укључили и распоредили по позицијама, на основу уговора о додели средстава које смо потписали са њима.

  • Одборници су усвојили и измене одлуке о кредитном задужењу града Панчева. Каква је ту ситуација, колико је Град Панчево задужен?

–  Одлуком о измени одлуке о кредитном задужењу за 2016. урадили смо измену извора финансирања инвестиција. Пошто нам је истекао уговор са банком у вези са овим кредитом крајем јуна ове године, средства за плаћање окончаних ситуација инвестиција морали смо да обезбедимо из другог извора што смо и учинили другим ребалансом. Када је у питању ниво задужености Града, последњи пут користили смо право да се задужимо 2017. године како бисмо финансирали Потамишки колектор, инвестицију јако важну као предуслов за отварање северне пословне зоне. Поменута инвестиција је један од саставних делова инфраструктурног опремања и у великом мери заслужна за тренутну популарност северне индустријске зоне код инвеститора. Долазак немачке компаније ZF Friedricshafen најбољи је доказ о томе.  У 2018. и 2019. години нисмо се кредитно задуживали, а којим случајем и да јесмо, наш кредитни рејтинг остао би на високом нивоу с обзиром да дужи низ година у потпуности поштујемо одредбе закона о јавном дугу и да немамо проблеме да враћањем главнице и камате за све кредитне партије.

  • Како бисте оценили овогодишњи буџет Града Панчева и какав је он у односу на буџете из претходних година? Недавно је усвојен и завршни рачун буџета за 2018. годину, шта је оно најзначајније на шта овај документ указује?

  • Као и претходних година, надам се да ћемо и ове успети да обезбедимо средства како би се не само законске, већ и обавезе које смо сами себи наметнули у смислу услуга грађанима финансирале без проблема. Завршни рачун буџета усвојили смо нешто раније на седници већа у оквиру термина који је предвиђен буџетским календаром а на претходној седници скупштине Града. Првим ребалансом смо укључили сва неутрошена средства из претходних година јер смо у току израде завршног рачуна дошли до прецизног сазнања колико она износе. За нас као локалну самоуправу, најважније је да се поштује буџетски календар а о квалитету завршног рачуна најбоље говоре оцене које смо добили од екстерних ревизора или Државне ревизорске институције.

  • На основу искустава из претходних година, пред крај године нас обично очекује још један ребаланс. Хоће ли тако бити и ове, 2019. године?

 – То ће у великој мери зависити од остварења прихода. Свесни смо потреба свих директних, индиректних као и корисника субвенција локалног буџета, али у овом послу неопходно је узајамно разумевање и солидарност између свих нас који учествујемо у креирању локалног буџета без обзира на функцију коју обављамо. Зато и наглашавамо корисницима да своје планове усаглашавају са средствима која су им опредељена буџетом, а уколико се деси да планирано остварење прихода буде боље него што почетне пројекције показују, тада се приступа разговорима око пројеката који ће се финансирати из тог додатног повећања. Нисмо локална самоуправа која неодговорно приступа тако што пројектује приходе на нивоу који су већи од реалног, да би на крају изазвали дефицит и помоћ потражили у Министарству финансија.

  • Крајем прошле године, Град Панчево је добио признање од Државне ревизорске установе за постигнуте резултате и пример добре праксе у управљању јавним финансијама. Шта овакво признање значи за једну локалну самоуправу попут града Панчева?

  • И прошле и ове године наши завршни рачуни позитивно су оцењени од стране Државне ревизорске институције. Не постоји локална самоуправа у Србија која има 100% позитивно оцењен извештај, али за разлику од других локалних самоуправа где су покренуте прекршајне а негде чак и кривичне пријаве за ненаменско трошење средстава, последњих година Панчево се сусреће само са такозваним “мишљењем са резервом“. У том случају локална самоуправа у потпуности поштује закон о буџетском систему као и пратећа документа (упутства, одлуке, уредбе…), али ДРИ само сугерише да је боље да се уради на други начин. Након свих предлога, користимо ребаланс буџета у току године како бисмо све “грешке“ отклонили. Град Панчево дели прво место заједно са Смедеровом као пример добре праксе у управљању јавним финансијама на основу анализе 119 извештаја Државне ревизорске институције у периоду од 2015. do 2018. године a на основу степена ефикасности у исправљању грешака након спроведене ревизије, степена извршења буџета у односу на план, обима мера преузетих у поступку ревизије и потраживања на основу пореза на имовину у односу на приходе од пореза на имовину.

И. Владан