ГРАД БРИНЕ... партнери на пројекту на потписивању уговора

Панчево

Потписано 13 уговора за реализцију пројекта „Одскочна даска“

НЕ САМО КРОВ НАД ГЛАВОМ, НЕГО И…

• Реализацијом пројекта биће збринуто 13 панчевачких породица, односно 52 наша суграђана, од чега 15 одраслих и 37 деце – истакла је Драгана Купрешанин, заменица градоначелника, након потписивања уговора

Данас су Град Панчево, Центар за социјални рад „Солидарност“ и Друштво за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група, као партнери на реализацији пројекта „Одскочна даска“,  потписали 13 уговора са изабраним корисничким породицама за доделу пакета донаторске помоћи.

У име Града Панчева уговоре је потписала Драгана Купрешанин, заменица градоначелника Панчева, која је након церемоније потписивања изјавила:

– То значи да ће пројектом бити збринуто 13 панчевачких породица, односно 52 наша суграђана, од чега 15 одраслих и 37 деце. Они ће добити не само свој кров над главом, већ и цео пакет социо-економске подршке, који укључује и материјалну помоћ у виду недостајућег намештаја, беле технике, лаптопова, опреме за привређивање, али и услуга као што су услуге селидбе, правничке услуге, обуке за жељена занимања и додатно привређивање, услуге психо-социјалне подршке у заједници и слично. Ових 13 породица припадају осетљивој популацији и то су: 9 породица жена жртава породичног насиља, 3 породице особа са инвалидитетом и 1 изузетно сиромашна породица са 6 деце. За њих је данас радостан и важан дан у њиховом животу и надам се да ће заиста представљати одскочну даску ка бољој будућности. Град Панчево не само да на овај начин подржава своје грађане којима је подршка потребна и решава њихове основне потребе, већ и доприноси поступку придруживања ЕУ и  примени Поглавља 19, које се односи на социјалну инклузију, и Поглавља 23 које покрива основна права грађана, што су такође и циљева одрживог развоја Уједињених нација.

У име Центра за социјални рад уговоре је потписала директорка Јасна Вујичић, а у име Друштва за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група Милан Црнковић.

Иначе, овај пројекат, по програму UNOPS SHAI,  финансира Европска унија, са 331.300 евра, а суфинансирају га Град Панчево, са 53.008 евра, и Аутономна Покрајина Војводина, са 33.897 евра.

Пројекат „Град Панчево – грађанин као кључни атер локалне самоуправе града“ су/финансирао Град Панчево