ВИДИМО СЕ И ДОГОДИНЕ... развој општине Алибунар у највећој мери зависи од пољопривреде

Алибунар

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја

ТО ЈЕ ТО – 140 УГОВОРА СА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

• Локална самоуправа и следеће године планира подстицаје у пољопривреди, уз претходни састанак са пољопривредницима, како би се увидело каква су искуства и потребе и које би мере донеле најбоље ефекте – најавила је Зорана Братић, председница општине

На основу претходно добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а после спроведеног конкурса, председница Општине Алибунар Зорана Братић потписала је данас 140 уговора са пољопривредницима, а све у оквиру реализације Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2021. годину.

Пољопривреднике с којима су  потписани уговори, конкурисали су за:

• Инвестиције у пољопривредну имовину газдинства – набавка опреме за пчеларство;

• Кредитну подршку – финансирање односно суфинасирање камате за пољопривредне кредите;

• Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова;

• Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња;

• Регрес за репродуктивни материјал.

Локална самоуправа је све до потписивања уговора била на располагању свим заинтересованим пољопривредницима, како правовременим информисањем тако и логистичком подршком, јер је пољопривреда у основи даљег развоја целе општине Алибунар.

Зорана Братић, председница општине, је након сусрета са пољопривредницима, истакла  да је „неопходно да кроз адекватне програме подршке развијамо оно што јесте највећи потенцијал у нашем окружењу, јер на тај начин градимо успешнију општину, оријентисану на више циљеве и њихову реализацију, а самим тим градимо и већи стандард наших суграђана“. Такође Братићева је нагласила да

  • Локална самоуправа  и следеће године планира подстицаје у пољопривреди, уз претходни састанак са пољопривредницима, како би се увидело каква су искуства и потребе и које би мере донеле најбоље ефекте – најавила је Зорана Братић.
Пројекат „Општина Алибунар – грађанин у функцији актера локалне самоуправе општине“ суфинансира Општина Алибунар.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове јединице локалне самоуправе која је доделила средства.