УВЕК У АКЦИЈИ... Бојан Лауш

Посетили смо…

Пословница „Дунав осигурања“  у Вршцу и новоизграђени     „Дунав центар“

„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ – ПРИЈАТЕЉ ЗА СВА ВРЕМЕНА!

• Током година значајних искустава и искушења, „Дунав“ је научио како се иде у сусрет потребама реалног времена, а све на добробит осигураника, чије поверење и пријатељство немају цену – истиче Бојан Лауш, шеф вршачке пословнице „Дунав осигурања“ ГФО Панчево, за Старт 013

Компанија „Дунав осигурање“ већ деценијама је синоним за осигуравајућу делатност на подручју Републике Србије и региона. Данас она заузима лидерско место на домаћем тржишту осигурања, као водећи бренд и истински пријатељ свих својих осигураника.       Компанија „Дунав осигурање“ и њене кћерке фирме послују на подручју Републике Србије, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.

У систему Компаније, а у окриљу Главне филијале осигурања у Панчеву, ради и пословница „Дунав осигурања“ у Вршцу, која је отворена у мају 2018. године, када је свечано пуштен у рад и новоизграђени „Дунав центар“.

Пословница у Вршцу тренутно има осморо запослених. Њих петоро обавља послове агента осигурања за продају неживотног осигурања, док је двоје запослено на пословима преузимача ризика за некорпоративне клијенте.

Осми запослени је наш саговорник,  Бојан Лауш, шеф ове успешне пословнице „Дунав осигурања“,  која од отварања  остварује перманентан раст премије осигурања, што је директан показатељ поверења које осигураници имају у Компанију „Дунав“, али  и резулатат синергије и ангажовања свих запослених.

-У вршачкој пословници „Дунава“ услуге осигурања осим грађана Вршца користе и мештани других општина из окружења, најпре Пландишта и Беле Цркве. Агенти осигурања су, осим у пословници, свакодневно доступни и на терену, и у сталној су комуникацији с постојећим и потенцијалним осигураницима. Циљ је проширивање портфеља осигурања и развијање свести о осигурању као примарној потреби савременог човека.

Поред широке палете услуга осигурања које пружа наша компанија, као лидер на домаћем тржишту осигурања, важно је истаћи да „Дунав осигурање“ представља синоним за висок степен ажурности у решавању штета. Настојимо да чувамо постојеће и стичемо нове пријатеље, а самим тим увећавамо и број наших клијената – напомиње Бојан Лауш, додајући да је вршачка пословница „Дунава“ у периоду од 2019. године до 2021. године увећала премију осигурања за 25 одсто, што је више од 90 милиона динара.

  • У овој години очекујемо да ћемо тај резултат надмашити и да ће износ фактурисане премије премашити сто милиона динара. То је раст за 40 одсто у односу на 2019. годину.
ПРЕПОЗНАТЉИВА… вршачка пословница „Дунав осигурања“ ГФО Панчево

Тај перманентни раст висине премије директан је показатељ поверења које осигураници имају у Компанију „Дунав осигурање“, а потврда тога је и све већи број нових осигураника  – истиче наш саговорник.

Иначе, у оквиру пословнице, у Вршцу је 2018. године, отворен и нови, савремени пословно-технички објекат „Дунав центар“, за технички преглед возила, изграђен по најстрожим стандардима и који испуњава све услове за квалитетан  рад.

  • Централизација услуга у оквиру „Дунав аута“, уз савремену опрему и стручан кадар, представља главни разлог за отварање новог центра. Објекат поседује решење МУП-а, којим се овлашћује да врши технички преглед возила највеће дозвољене масе до 3.500 кг. Тако власници моторних возила у новом „Дунав центру“ могу на једном месту да обаве све послове у вези са одржавањем и регистрацијом својих возила, и то без одласка у МУП.
ВРХУНСКА УСЛУГА… новоизграђени „Дунав ценар“

Центар у оквиру пословања има сопствени шалтер за платни промет, а као посебне погодности клијентима нуди могућност одложеног плаћања регистрације чековима грађана, путем WEB кредита код МТС банке, од 3 до 12 месеци или путем административне забране – подсећа Лауш, додајући да је „отварањем пословнице и новог пословно-техничког објекта „Дунав центра“ у Вршцу, Компанија „Дунав осигурање“ наставила  да шири своју пословну мрежу и јача позицију у Јужнобанатском округу, пратећи потребе својих клијената.“

-У фокусу Компаније „Дунав осигурања“ данас и у блиској будућности су информатичка модернизација пословања, ширење лепезе осигуравајућих услуга, поготово у домену персоналних осигурања, као и даљи развој корпоративне друштвене одговорности, по којој је нарочито препознатљива – каже Лауш.

Нова полиса осигурања –
Каско судар на клик!
СУДАР ЈЕ ТВОЈА КРИВИЦА, А
ШТЕТА ЈЕ НАША БРИГА
Изазвали сте саобраћајну незгоду? Не брините, полиса Каско – судар  покрива штету на вашем аутомобилу. Уколико нисте криви за удес, надокнаду штете сноси власник аутомобила који је изазвао судар по полиси за ауто – одговорност.
 Каско судар осигурање намењено је физичким лицима која желе да заштите своје возило само у случају најчешћег ризика – саобраћајне незгоде, и то када су делимично или у целости одговорни за њен настанак. Ово осигурање је  ценовно најповољније за заштиту вашег аутомобила, са премијом већ од 30 евра.
Премија осигурања се утврђује на основу: изабране суме осигурања, снаге мотора, уговореног учешћа у штети, старости возила и других фактора дефинисаних тарифом.
Предмет овог осигурања су  путничка моторна возила стандардне намене. Полисом каско  судар не могу бити осигурана такси, теретна, вучна возила, рент-а цар и возила ауто школа.
Каско судар осигурање се уговара са обавезним апсолутним  учешћем у штети од 100 или 200 евра.
Полиса за каско судар осигурања важи на територији Србије, Европе, Турске и Русије.
Под сударом се подразумева саобраћајна незгода која се догодила на јавном путу или је започета на јавном путу, у којој је дошло до контакта два возила, а која има за последицу уништење или оштећење осигураног возила уколико је осигураник или возач који је управљао возилом у целости или делимично одговоран за настанак штете, а за коју постоји записник, извештај или службена белешка полиције. 
За све информације у вези с онлајн куповином полисе осигурања Каско судар, можете се обратити Контакт центру Компаније „Дунав осигурање“ на тел. 0800 386-286.

Што се тиче друштвено одговорног пословања, Компанија „Дунав осигурање“  је дугогодишњи партнер, покровитељ и пријатељ бројних спортских клубова ‒ професионалних и аматерских, културних, научних и инфраструктурних пројеката у сарадњи с Републиком и локалном заједницом, као и талентованих појединаца, нарочито деце и младих, сматрајући привилегијом што помаже у одржавању многобројних манифестација од значаја за земљу и регион, а посебно,  што је створила широк круг пријатеља, који су њено истинско богатство.

-Током година значајних искустава и искушења, „Дунав“ је научио како се иде у сусрет потребама реалног времена, како му се прилагођавају расположиви ресурси и пословне технике, а све на добробит осигураника, чије поверење и пријатељство немају цену. Као потврда да су такви напори препознати и као путоказ за даље кораке, нижу се бројна признања и награде, међу којима су најдраже „Мој избор“ и „Миљеник потрошача“, које је Компанија добила неколико пута заредом управо гласовима потрошача – подсећа Бојан Лауш.

За крај, нашег саговорника питамо које су то врсте осигурања који имају највећи удео у портфељу осигурања вршачке пословнице „Дунав осигурања“.

-Са око 40 одсто учешћа, на првом месту је осигурање усева и плодова, потом следи осигурање имовине, са око 19 одсто, затим, комбиновано осигурање моторних возила, са око 11 одсто, и осигурање аутоодговорности, са учешћем од око девет одсто – каже Бојан Лауш, шеф вршачке пословнице „Дунав осигурања“ ГФО Панчево.

(Старт 013)