Панчево

Почели радови на реконструкцији Тамишког кеја, будуће панчевачке променаде

И ПАНЧЕВО ЋЕ СЕ УЛИВАТИ У ТАМИШ

• Биће изграђени нови спортско-рекреативни терени, модерна дечја игралишта, нове пешачко-бициклистичке стазе, санкаоница и скејт парк, али и

Једна од најзначајнијих инвестиција Града Панчева, реконструкција Тамишког кеја, започела је јуче и том приликом је Маја Витман, градска менаџерка, у холу Градске управе, представила је комплетан пројекат, најављујући шта ће се све радити и како ће изгледати будућа панчевачка променада, након завршетка прве фазе радова.

На потезу од моста на Тамишу па све до Бродоремонта биће изграђени нови спортско-рекреативни терени, модерна дечја игралишта, нове пешачко-бициклистичке стазе, санкаоница и скејт парк, али и простор за кућне љубимце. Планирано је и проширење амфитеатра, више садржаја на градском понтону, театар на Тамишу и постављање сувенирнице и инфо пулта. Биће и више зелених површина, нова јавна расвета, нове чесме, клупе и канте за селективно одлагање отпада. Овај пројекат, због обима радова које обухвата изводиће се у фазама, како би и током реконструкције садржаји на кеју били доступни грађанима и посетиоцима.

Данас су кренули радови на првој фази реконструкције будуће Панчевачке променаде. Од изградње кеја осамдесетих година до данас није било значајних улагања. Уређење Панчевачког кеја је једна од најзначајнијих и највећих инвестиција коју Град Панчево спроводи и која је финансирана директним улагањима из буџета Града. Инвестиција која ће обновити, уредити кеј и унапредити његов садржај. Обим радова обухвата комплетан насип са свим пешачким стазама, површинама и степеништима на дужини од старог моста у Улици Моше Пијаде до парцеле Бродоремонта. Укупна дужина шеталишта је око 1.600 метара. Изградићемо нов паркинг испред силоса, на којем смо предвидели 68 паркинг места, од чега су 4 за потребе особа са инвалидитетом. Дефинисањем места за паркирање, решиће се дугогодишњи проблем непрописног паркирања и заштитиће се зелене површине и околне улице. Поставићемо ново јавно осветљење целом дужином.

Имајући у виду да су поједине парцеле у приватном власништву, Град Панчево је покренуо поступак експропријације према планском документу. И поред нерешених имовинскоправних односа максимално смо успели да испланирамо радове у првој фази на парцелама које су у власништву града Панчева. У току ове године крећемо са израдом техничке документације и добијање неопходних дозвола чиме ће се створити услов за комплетну реконструкцију улица Мученичке и Кеј Радоја Дакића, као и Трга мученика. Завршетак ових инвестиција је предуслов за даљу разраду локације променаде, али и старог градског језгра. Као крајња инвестиција, до 2030. године, жеља нам је да изградимо пешачко-бициклистичку пасарелу којом ћемо омогућити одлазак у Градску шуму. Изградња пасареле омогућиће прелазак из града на другу обалу реке Тамиш и обилазак симбола града Панчева – водене капије града, куле светионици, које су јединствене близнакиње на целом току Дунава – најавила је Маја Витман, градска менаџерка.

Вредност прве фазе радова, која ће трајати пола године, износиће 380 милиона динара.