Бела Црква

Одржана 18. седница Скупштине општина Бела Црква

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ

• Виолета Симић разрешена функције заменика председника општине, уместо ње на ту функцију изабрана Милица Уљмански

У понедељак, 10. септембра, одржана је 18. редовна седница Скупштине општине Бела Црква, којој је председавао председник СО Марјан Алексић.

Након усвајања записника са претходне седнице, одржане 14. јуна, одборници су већином гласова прихватили да се, као прва тачка,  у дневни ред уврсти иницијатива 24 одборника СО да се Виолета Симић разреши функције заменика председника општине. Пошто је Дарко Богосављевић, председник општине за новог заменика предложио Милицу Уљмански, приступило се истовремоном тајном гласању и о разрешење и о именовању. Комисија за сповеђење гласања је након што су сви одборници убацили своје листиће у гласачке кутије констатовала да је Виолета Симић разрешена функције заменика председника општине и да се на ову функцију именује Милица Уљмански.

Друга тачка дневног реда бавила се извршењем буџета у првих шест месеци 2018. године.

Говорећи о тој теми, Светлана Китановић, начелница Одељења за финансије, је казала да је у том периоду општински буџет остварио прилив средстава у износу од 258.225.440 динара, што представља 45 одсто извршења на годишњем нивоу. Кад је реч о расходима, и они су на приближно том нивоу, и износе 259.456.214 динара, што је 43 одсто од предвиђеног плана. Начелница Китановић је обавестила одборника да је Покрајинска влада на рачун буџета  Општине Пландиште уплатила 13.927.796,45 динара, и то 6.445.796,54 динара за Индустријску зону, 3.482.284,14 динара за реконструкцију водоводне мреже на потезу Бела Црква  – Црвена Црква и 4.000.000 за изградњу затворене пијаце.

Четири тачке дневног реда односила су се на приступање изради планова детаљне регулације, а све их је образложио Ђурица Доловачки, директор ЈП „Урбанизам“ из Панчева.

О важностима ових тачака гповрио је и Дарко Богосављевић, председник општине, који истакао да су ови планови врло значајни „како за развој туризма, заштиру животне средине, тако и за развој привреде, јер је усвојен план детаљне регулације Индустријске зоне“. Председник је одборнике обавестио и да је од Војске Србије повраћено 8,5 ха земљишта и то уз саму обалу Главног градског језера, што отвара велике туристичке потенцијале  општине, као и да су у току разговори са једном општином из Чешке о финансирању студије изводљивости санације депоније.

Закључујући седницу, председник Марјан Алексић је рекао да је она протекла у најбољем реду, без обзира на покушај појединих одборника да неаргументованим примедбама доведу у питање њену регуларност, истичући да је и по реализацији буџета видљиво да се у Белој Цркви ради и да ће усвојене одлуке о изради планских докумената „омогућити даљи развој општине и олакшати будућим инвеститорима да се определе за улагање у нашу општину“.

(Старт 013)

Пројекат „Бела Црква јуче и данас – оно што остаје“

суфинансира Општина Бела Црква