Панчево

Одржана седница Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева

ЕВО ШТА СЕ СМЕ, А ШТА НЕ СМЕ

  Поводом проглашења ванредног стања у Републици Србији, у Градској управи града Панчева је у понедељак, 16. марта 2020. године одржана седница Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева. Седницом је председавао командант штаба, градоначелник Саша Павлов.

  На основу ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији Града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 16. марта 2020. године донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

1. Радно време угоститељских објеката на територији града Панчева (ресторани, кафићи, барови, ноћни барови, дискотеке и др.), ограничава се на период од 8.00 до 18.00 часова. Такође, у свим објектима затвореног типа ограничава се окупљање више од 50 људи.

2. Јавном комуналном предузећу за превоз путника „Аутотранспорт Панчево“ Панчево да за време трајања ванредног стања, смањи обим јавног градског превоза на територији града Панчева од понедељка 16.03.2020. године и да га организује по недељном режиму вожње – по реду вожње за недељу и празнике, уз укидање свих ноћних линија. Обавезна је дезинфекција возила најмање једном дневно, као и редовно проветравање возила.

3. Спортски савез прекида рад свих спортских клубова, отказују се све спортске манифестације и затварају се сви спортски објекти на територији града Панчева.

4. Установе културе прекидају одржавање свих културних и других манифестација и програма на територији града Панчева.

Такође, на основу ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 16. марта 2020. године донео је следећу

П Р Е П О Р У К У

1. Трговинским центрима непрехрамбеног карактера на територији града Панчева да организују свој рад најкасније до 18.00 часова.

2. Органима Града Панчева, јавним и јавно комуналним предузећима, установама и организацијама чији је оснивач Град Панчево, да за време трајања ванредног стања од понедељка 16.03.2020.године организују рад и радно време на следећи начин, тако што ће да се:

– прерасподели радно време за рад са странкама и рад по сменама,

– омогући запосленима са хроничним болестима и запосленима старијим од 60 година рад од куће,

– уколико су оба родитеља запослена, а имају децу узраста до 12 година, омогући рад од куће једном од родитеља.

Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева отворио је три (3) нове телефонске линије за помоћ најстаријим суграђанима на које се могу јавити уколико им је потребна помоћ у виду набавке намирница, лекова и слично. Телефони ће од уторка, 17. марта 2020. године бити доступни 24 сата дневно.

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА СУ: (013) 308 950, 308 960 и 308 736