Бела Црква

Одржана 9. седница Скупштине општине Бела Црква

УСКЛАЂЕНИ ПРИХОДИ, ИСКОРИГОВАНИ РАСХОДИ

• Потреба за трећим ребалансом буџета настала је ради усклађивања прихода и расхода са извршењем буџета за десет месеци – напоменула је Алма Саватовић, начелница Одељења за финансије
• Љубомир Марковић именован за новог члана Општинског већа

На данас  одржаној 9. седници Скупштине општине Бела Црква, којој је председавао председник СО Марјан Алексић, биле су уобичајене тачке дневног реда за овај период године, а то је извршење буџета, ребаланс буџета, али и још неколико значајних тема.

Најпре, одборници су прихватили предлог Виолете Симић и за новог члана Општинског већа именовали Љубомира Марковића, приватног предузетника из Црвене Цркве.

Потом се прешло на „буџетска“ питања.

Алма Саватовић, начелница Одељења за финансије, информисала је одборнике о извршењу буџета за првих девет месеци ове године, а онда и о разлозима за нови, трећи ребаланс буџета за 2021. годину.

По речима начелнице за финансије, последњег дана септембра салдо буџета износио је 106.342.036 динара. Остварени су приходи у износу од 413.884.847 динара, што је на нивоу од 66,67 одсто укупно планираног буџета за целу годину, а што се тиче потребе за трећим ребалансом, Алма Саватовић је  објаснила да је она „настала је ради усклађивања прихода и расхода са извршењем буџета за десет месеци“.

„Приходи су усклађени са реалним извршењем и пристиглим средствима од виших нивоа власти. Расходи су искориговани у складу са тренутим потребама корисника буџета. Структура укупних прихода искоригована је по изворима извршења, тако да је укупан буџет увећан са 620.832.214 на 622.650.213 динара”, истакла  начелница Саватовић

После прихватања обе тачке дневног реда, одборници су усвојили и Предлог Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта ДЈУП “Белоцркванска језера”, а дали су и  сагласност на Статут овог предузећа.

И једно и друго након образложења Мирослава Ступара, в.д. директора „Белоцркванских језера“:

“С обзиром да “Белоцркванским језерима” припајамо остала јавна предузећа, мењамо два кључна акта и тиме заправо повећамо обим активности и намене овог предузећа. Овим актима проширује се надлежност ДЈУП “Белоцркванска језера” за све оне комуналне делатности које су до сада радили ЈКП “Белоцрквански комуналац”, ЈП “Белоцрквански водовод и канализација” и ЈАТП “Бела Црква”. Надамо се да ће ово предузеће радити успешно и да ће обим делатности бити све већи, да би се поправио комерцијални положај предузећа, а првенствено да би грађани имали квалитетне комуналне услуге”, рекао је Мирослав Ступар.

Одборници су донели још неколико одлука, које се тичу рада Општинске управе, отуђења непокретности у својини Општине, прибављања и располагања становима у општинској својини, као и Правилник о додели неповратних средстава припадницима ромске националности са територије општине Бела Црква за куповину кућа са окућницом.

Пројекат „Општина Бела Црква – грађанин у функцији актера општинске локалне самоуправе“ суфинансира Општина Бела Црква.