КАКО СА ДУГОВИМА... Дом здравља Опово (Фото: СиБ)

Опово

Одржана 3. седница Скупштине општине Опово

БУЏЕТ И ДУГОВИ ДОМА ЗДРАВЉА

• За првих шест месеци ове године буџет у плусу од око 45 милиона динара, али дугови Дома здравља…

Данас је одржана 3. седница Скупштине Опово у новом сазиву. Седници је председавао др Зоран Тасић, а на дневном реду пред одборницима су се најпре нашла питања трећег ребаланса буџета за ову годину, дугови Дома здравља, као и извештај о реализацији буџета за првих шест месеци 2020. године.

Имајући у виду да је пренос средстава из претходне године остао на истом нивоу и да су наменски трансфери усклађени са очекиваним приливом, новим ребалансом буџет за ову годину предвиђен је у износу од 666.620.734 динара.

Из тих средстава Општина Опово ће, у складу са одредбама Закона о здравственој заштити, поред већ издвојених 10.900.000 хиљада динара, морати да обезбеди још 5.900.000 динара за Дом здравља, како би ова установа измирила своје  обавезе према повериоцима.

Одборници су се после бављења питањима умањене апропријације за неке буџетске кориснике,  због последица пандемије, тако да је морала бити извршена прерасподела између њих, а посебно имајући у виду и кориговани износ средстава који је стигао из Покрајинског секретаријата за образовање, а кад је у питању предшколско образовање и васпитање.

Потом су одборници једногласно, као  и све остале одлуке, усвојили и Извештај о извршењу буџета за период 1. јануар  – 30. јун 2020. године. У овом периоду су укупни приходи , са пренетим средствима из 2019. године, износили 346.907.887 динара,  а укупни расходи 301.611.327 динара.

После доношења одлуке о задуживању Општинског већа да спроведе поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства око одржавања јавног осветљења на територији Општине Опово, одборници су ставили ван снаге одлуку о максималном броју запослених у локалној самоуправи, која је била на снази од 2017. године.

Донета је одлука о накнади у износу од 12.000 динара месечно оним члановима Општинског већа који нису на сталном раду у овом извршном органу локалне самоуправе.

За нове чланове Локалног савета родитеља за 2020/2021. годину одборници су изабрали Ивану Веселиновић, Ненада Легетића, Ивану Француз, Невену Вељковић и Татјану Милошев.

Дошло је и до измена у сатаву две комисије. За нову чланицу Комисије за мандатно-имунитетска питања, уместо Кристине Васић изабрана је Жана Кнежевић, а Радмила Мишков је заменила Марију Попов у Комисији за кадровска, административна питања и радне односе.

На крају седнице, одборницу усвојили Извештај о пословању ЈП „Младост“ у 2019. години, као и План рада директора ПУ „Бамби“ за 2020/2021. годину.

Пројекат „Локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Опово.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.