ЧАК 19 КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА... у свим друштвеним сферама живота

Опово

Одржана 23. седница Скупштине општине Опово

ВИШЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА – ВЕЋИ БУЏЕТ

• На последњој овогодишњој седници одборници донели одлуку о општинском буџету за 2023. годину, који је планиран у износу од 491.317.000 динара, што је за 57.822.000 динара више од пројектованог буџета за 2022. годину

Одборници Скупштине општине Опово, на свом последњем овогодишњем заседању, усвојили су одлуку о планираном општинском буџету за 2023. годину, у износу од 491.317.000 динара, што је за 57.822.000 динара више од буџета усвојеног за 2022. годину,  исто тако 20. децембра, само 2021. године.

По речима Милоша Маркова, председника Општине Опово, који је образлагао одлуку о буџету, износ од 383.442.000 чине текући приходи и примања буџета, а износ од 107.875.000 динара су приходи и примања из других извора финансирања, заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходног периода.

Кад је у питању расподела средстава, највећа средства, 43.150.000 динара, предвиђена су за предшколско васпитање и образовање, потом 41.170.000 динара за организацију саобраћаја и уређење саобраћајне инфраструктуре, потом, па 37.092.000 динара, за комуналне потребе, 29.700.000 за развој културе и информисања.

За функционисање система локалне самоуправе предвиђено је 29.330.000 динара, за основно образовање – 25.791.000 динара, за социјалну и дечју заштиту – 23.600.000, за здравствену заштиту – 14.321.000 динара, за спорт и омладину – 13.352.000 динара, за опште услуге локалне самоуправе – 8.784.000 динара, за урбанизам и просторно планирање – 7.200.000 динара, за пољопривреду и рурални развој – 2.608.000 динара, за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије – 2.000.000 динара, за развој туризма – 1.500.000 динара и за локални економски развој – 500.000 динара.

Председник Марков говорио је и о плану капиталних пројеката период 2023 – 2025. година.

Ево који су то пројекти, има их 19:

* Уређење атарских путева * Израда пројектно – техничке документације раскрснице са кружним током у насељеном месту Сефкерин * Асфалтирање улица у насељеним местима *Пројектнотехничка документација локалних саобраћајница * Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу А-131 * Израда планова детаљне регулације* Планска и пројектно-техничка документација – управљање грађевинским земљиштем, *Суфинансирање реконструкције водоводне мреже * Пројектно – техничка документација за 2. фазу изградње пречистача за прераду отпадних вода у Опову * Реконструкција водоводне мреже у улици Шумска у Опову * Реконструкција и санација Виле Хелена* Израда пројектно – техничке документације за спортско рекреативни комплекс у Сефкерину * Пројекат санације игралишта у Сефкерину * Израда теретане на отвореном у насељеном месту Опово * Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију и доградњу фискултурне сале на школском објекту ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Опову * Реконструкција школе у Сакулама * Реконструкција школе у Баранди * Реконструкција зграде Дома здравља у Опову * Спортско ректреативни комплекс у Сефкерину. За ове пројекте у 2023. години опредељено 131.368.000 динара.

Одборници су дали и сагласности на План и Програм Општинске народне библиотеке Опово за 2023. годину. Овим програмом планира се набавка нових 1500 примерака књига, афирмација културе, спровођење издавачке делатности и штампање публикациј,а које су и директној вези са културном баштином оповачке општине, организовање позоришних представа, концерата, биоскопских пројекција, књижевних сусрета и едукативних предавања, уметничких и историјско – документарних изложби, креативних радионица за децу и одрасле, рад хора, као и спровођење радова на уређењу просторија – реновирање просторије за опремање архива, реновирање тоалета и израда наменских полица у дечјем одељењу библиотеке.

Пројекат „Општина Опово данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Опово.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.