И ТРЕЋИ... ускоро и нови дечји вртић на „Стрелишту“, а с њим и нова дечја игралишта и...

Панчево

Одржана 21. седница Скупштине града Панчева

УЗ РЕБАЛАНС, И НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

• Највећа предвиђена инвестиција у овој години је израда техничке документације и изградња дечјег вртића на „Стрелишту“, у износу од 350.000.000 динара

Одборници Скупштине града Панчева, после два и по месеца паузе,  састали су се данас по 21. пут у овом сазиву, на седници којој је председавао Тигран Киш, председник Скупштине града.

Ако се тако може рећи, а биће да може, главна тачка дневног реда која је била пре одборницима је Предлог одлуке о изменама Одлуке буџету Града Панчева за 2022. годину.

О разлозима ребаланса буџета, који новом одлуком износи рекордних  7.491.695.858 динара, говорио је Александар Стевановић, градоначелник Панчева.

„Приликом израде ребаланса водило се рачуна, пре свега, о томе да се реално процене приходи и што рациналније расходи, да се испоштују сва законска давања која локална самоуправа има према корисницима буџетских средстава, да се обезбеди функционисање свих месних заједница, равномерно у свим насељеним местима. Такође, обезбеђена су средства за сва јавна и јавно комунална предузећа, како би све јавне, комуналне и социјалне функције у граду биле задовољене” – рекао је, између осталог,  градоначелник Стевановић, истичући да се ребалансом наставља инвестициони циклус, не само завршетком постојећих, него о започињањем нових пројеката, као што су:

• Уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечје игралиште у Народној башти – 10.000.000 динара;

• Израда техничке документације и изградња капеле у Иванову – 20.000.000 динара;

• Пројекат надоградње безбедног и памeтног града SMART SITY – 10.000.000 динара;

• Израда техничке документације за изградња вртића на „Стрелишту“ – 350.000.000 динара;

• Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ „Жарко Зрењанин“ у Банатском Новом Селу – 17.400.000 динара;

• Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву – 7.000.000 динара;

• Одржавање путне инфраструктуре на територији Града Панчева – 250.000.000 динара;

• Реконструкција и доградња „Сигурне куће“ у Панчеву – 5.300.000 динара.

Поред ребаланса буџета, пред одборницима је био и Предлог одлуке о завршном рачуну буџета за 2021. годину, са Извештајем о ревизији,  План детаљне регулације Градског стадиона у Панчеву, Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника…

Осим овога, одборници су  усвојили и   План рада и финансијски план Регионалног центра за таленте“ Михајло Пупин“ Панчево за 2022. годину, као и извештаје о раду више установа културе и јавно-комуналних предузећа у насељеним местима Града Панчева.

Пројекат „Град Панчево данас – оно што остаје и сутра“ су/финансирао Град Панчево