НАСТАЈАЊЕ, СЛЕДИ РАСПРАВА... са једне од последњих радионица

Ковин

Усаглашена радна верзија „Плана развоја општине Ковин 2022 – 2028.“

А СА РЕЧ ИМАЈУ ГРАЂАНКЕ И ГРАЂАНИ

Грађани и грађанке у јавној расправи могу учествовати тако што ће предлоге достављати у електронском облику, на мејл адресу predsednik@kovin.org.rs или у писаном облику Одељењу за привреду, имовинско-правне осносе и послове локалног економског развоја – за ЛЕР, Ковин, ЈНА 5, 26220 Ковин поштом или лично на писарници Општинске управе, канцеларија 11

После вишемесечног рада и бројних радионица, на којима су учествовали компетентни актери из општине Ковин, почетком авгута јее усглашена радна верзија „Плана развоја општине Ковин 2022-2028.“ која је објављена на сајту општине.

Сада је у току јавна расправа о овом радном документу, као завршни корак консултација са најширим кругом људи који живе на територији општине Ковин – са грађанкама и грађанима, који су у суштини ти који ће у највећој мери осетити ефекте развоја општине Ковин у наредном шестогодишњем периоду, а наравно и након тога.

Јавни позив за учешће у расправи – за све сугестије, предлоге и коментаре отворен је до 22. августа 2022. године.
Грађани и грађанке у јавној расправи могу учествовати тако што ће предлоге достављати у електронском облику, на мејл адресу predsednik@kovin.org.rs или у писаном облику Одељењу за привреду, имовинско-правне осносе и послове локалног економског развоја – за ЛЕР, Ковин, ЈНА 5, 26220 Ковин поштом или лично на писарници Општинске управе, канцеларија 11.

Општина Ковин је, поштујући законске обавезе, а у циљу транспарентности процеса, информисања и укључивања шире јавности, на својој званичној веб страници, још на почетку израде стратешког документа, омогућила учешће грађана у његовом настајању (Одлука о приступању изради Плана развоја општине Ковин за период 2022-2028. Донета је на седници СО Ковин од 18. јуна 2021) и то постављањем банера ”План развоја општине Ковин 2022 – 2028.” у оквиру ког су, током целокупног процеса, објављивана документа и све значајне информације за све актере учеснике у процесу, као и за све грађане.

(Фото: сајт Општине)