ВИДИМО СЕ ДОГОДИНЕ... одборници СО Ковин на свом последњем овогодишњем. заседању

Ковин

Одржана 15. седница Скупштине општине Ковин

БУЏЕТ ОПТИМИСТИЧКИ, НЕ БЕЗ РАЗЛОГА

• Одлуком Скупштине општине, укупни пројектовани приходи и примања у 2022. години предвиђени су у износу од 1.338.605.000 динара, што је за 17,9 одсто више у односу на 2021. годину

У понедељак, 20. децембра, одржана је 15. седница Скупштине општине Ковин, са већ уобичајеним дневним редом за крај године. На предлог Општинског већа, одборници су усвојили Одлуку о буџету Општине Ковин за 2022. годину, као и Закључак о финансирању рада установа јавних служби из буџета Општине Ковин за 2022. годину.

Одлуком Скупштине општине, укупни пројектовани приходи и примања у 2022. години предвиђени су у износу од 1.338.605.000 динара, што је за 17,9 одсто више у односу на 2021. годину. Ово повећање последица је предвиђеног повећања плата и пензија, као и минималне зараде, затим, већег запошљавања, али и ефикасније наплате пореза. Ту су и веће таксе, предвиђена продаја преостале три парцеле у индустријском блоку 119, као и трансфери средстава са виших нивоа власти.

Када је реч о расходима, водило се рачуна о законској обавези увођења родно одговорног буџетирања на основу плана за 2022. У расходе су уврштени и вишегодишњи капитални пројекти за изградњу базена и реконструкцију производне хале „Беко“. За ова два пројекта Општинско веће је донело решења о давању сагласности на вишегодишње капитално улагање. У складу са преузетим обавезама, планирана су средства у 2022. години. Такође, уврштени су предлози који су имали највише гласова у грађанској анкети „Укључи се и одлучи“: сређивање Летњег дворишта ОШ “Јован Јовановић Змај“ и асфалтирање путева на територији општине Ковин према листи приоритета, као и замена азбестних цеви у Карађорђевој и Гробљанској улици у Ковину.

Одборници су једногласно усвојили и Кадровски план Општинске управе Ковин, Правобранилаштва општине Ковин, буџетске инспекције и интерне ревизије за 2022. годину, а донета су решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2022. годину, на Програм пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2022. годину, као и на План – Програм рада и на финансијски план Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину.

Одборници су једногласно донели Одлуку о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ковин, а ради усклађивања висине просечне цене станова новоградње према степену развијености јединица локалне самоуправе према објављеним подацима које води Републички завод за статистику – просечна цена према овој измени износи 86.231 динар. Због усклађивања са индексом потрошачких цена према званичним статистичким подацима објављеним за период септембар 2020-септембар 2021, растом у висини од 5,7%, донете су и: Одлука о измени Одлуке о боравишној такси (84,50 динара дневно); Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама; Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама; Одлука о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара; Одлуке о измени одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин; Одлука о измени Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објекта.

И на крају седнице, била је и једна кадровска промена. Са функције в. д. директора Установе за пружање социјалних услуга „Ласта“ разрешен је Милан Здравковић, а за новог в. д. директора именована је Панчевка Јована Јовашевић.

Пројекат „Општина Ковин – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.