ПРЕМА ПОТРЕБАМА ГРАЂАНА... зграда локалне самоуправе и Општинске управе

Пландиште

Одржана 10. седница Скупштине општине Пландиште

НА ДЕСЕТОЈ СЕДНИЦИ ДЕСЕТ ТАЧАКА

• Све одлуке донете су једногласно,  гласовима 15 присутних (од 23) одборника

Јуче, 15. јула, одборници Скупштине општине Пландиште срели су се 10. пут на свом редовном заседању, као највиши орган локалне самоуправе у општини.

На 10. седници, одржаној у сали Културног центра „Вук Караџић“, којој је председавао Горан Доневски, председник Скупштине општине, пред 15 присутних одборника ( од 23)  било је 10 тачака дневног реда, са свим изменама и допунама.

Пошто је констатовано да постоји кворум за одлучивање, прешло се на разматрање тачака дневног реда.

Одборници су, најпре, усвојили неколико одлука о изменама и допунама  Просторног плана општине Пландиште, Плана детаљне регулације комплекса за ветроенергетско поље „Пландиште – 1“, а потом су прихватили Извештај о раду ЈП „Полет“ за 2020. годину.

Након тога, прешло се разматрање  нових измена у Одлуци о измнама и допунама Одлуке о ссоцијалној заштити, а све са циљем ефикаснијег остваривања социјалне политике у интересу свих оних који се налазе у фокусу њеног спровођења.

Иначе, све одлуке усвојене су једноглсно, гласовима свих 15 присутних одборника, чиме је изнова потврђено јединство у спровођењу политике развоја општине Пландиште, у свим њеним сегментима.

Седници, као што је то већ устаљена пракса, поред одборника, присуствовали су и Јован Репац, председник Општине Пландиште, Душан Ћурчић, заменик председника, и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Пројекат „Општина Пландиште – грађанин у функцији главног актера локалне самоуправе општине“ суфинансира Општина Пландиште.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.