ЈЕДНО ЗА СВЕ... Ненад Ракић

Интервју

Ненад Ракић, в. д. директора ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево

СВЕ ШТО ВАМ ТРЕБА ИМАТЕ

НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

• Поверити зграду на одржавање ЈП „ГСА“ Панчево најједноставније, јер имате једно предузеће за све што је потребно
• Плаћање рачуна без провизије

Средином марта ове године, одлуком одборника Скупштине града Панчева, за новог в. д. директора  ЈП „Градска стамбена агенција“ именован је Ненад Ракић, дипломирани менаџер, који је до тада био на функцији заменика директора ЈКП „Аутотранспорт – Панчево“. После седам месеци проведених на новом послу, замолили смо га и за први интервју за Старт 013, што је он врло брзо и љубазно прихватио, на чему по посебно захваљујемо.

    • Шта конкретно ГСА значи грађанима Панчева, и које су то категорије  грађана?

-ЈП „ГСА“ Панчево има вишеструко значење за грађане Панчева. То су специфичне групе грађана. С обзиром да ЈП „ГСА“ Панчево у име града управља становима града Панчева, наше услуге су врло важне за кориснике градских станова. Са друге стране, ЈП „ГСА“ Панчево је врло значајна за онај део суграђана који живе у зградама за колективно становање. Знате да је нови закон о становању и одржавању зграда поставио врло строга правила за одржавање зграда, а ЈП „ГСА“ Панчево се управо бави тим пословима, односно одржавањем заједничких делова зграде.

     • Које су то конкретне активности за делатност којима се ГСА бави?

-ЈП „ГСА“ Панчево одржава градске станове, наплаћује закупнину, прибавља документацију за упис градских станова у катастарске књиге, у име града обавља све послове везане за откуп градских станова, као и остале послове из области становања. У овом аспекту пословања ЈП „ГСА“ Панчево, битно је споменути изградњу станова. Очекујемо да ће наредне године бити у знаку одговорне стамбене политике града, те да ће већа средства бити усмерена ка изградњи и адаптацији градских станова.

Што се тиче одржавања заједничких делова стамбене зграде, ЈП „ГСА“ Панчево пружа услуге свих врста одржавања: одржавање лифтова, редовна техничка контрола лифтова, одржавање електроинсталација, одржавање инсталација водовода и канализације, одржавање хидроцилских постројења, вршење свих врста грађевинских и занатских радова, одржавање хигијене у зградама, одржавање и уградња интерфона и свега онога што су стамбене заједнице у обавези да одржавају.

• У чему је највећа предност поверити заједничку зграду за становање вама на одржавање?

-Има више предности. Са аспекта корисника наших услуга, рекао бих да је поверити зграду на одржавање ЈП „ГСА“ Панчево најједноставније, јер имате једно предузеће за све што је потребно. Што значи један рачун, који сада можете на нашем наплатном месту да платите без провизије. Имамо одличну услугу одржавања хигијене у зградама. Свим нашим корисницима омогућавамо плаћање на више рата, када се ради о озбиљнијим поправкама.

• Имате ли у плану пројекте јавно-приватног партнерства за подизање енергетске ефикасности старијих зграда, ако да, када и где се почиње са тим послом?

-За сада нема у најави пројеката те врсте. Има назнака да ће се локална самоуправа бавити овом тематиком у наредном периоду, о чему ће сви заинтересовани бити благовремено информисани.

 СиБ

(Цео интервју можете прочитати у штампаном издању Старта 013)

 

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево