ТРАНСПАРЕНТНО... Неђељко Коњокрад

Алибунар

Неђељко Коњокрад, председник Скупштине општине Алибунар

ИМАМО ПОДРШКУ ГРАЂАНА У СВЕМУ ШТО РАДИМО

• Највећи успех овог сазива Скупштине општине је то што су  се на дневном реду седница СО разматрале теме и проблеми који су дефинисани дугорочним плановима развоја општине и као такве представљају трајне вредности за будуће генерације
  1. Које су то најважније одлуке које је Скупштина општине Алибунар донела у овом сазиву, а које се најнепосредније тичу већине грађана општине Алибунар?
  • Познато нам је да Скупштина општине  доноси прописе који су  важни за функционисање локалне заједнице. Поменуо бих најважније одлуке које је донела Скупштине општине Алибунар. Свакако да је на првом месту по значају Статут Општине Алибунар којим се уређују сва битна питања за успешно функционисање наше локалне самоуправе. Поменуо бих, после доношења одлуке о буџету општине и завршном рачуну, планове и програме развоја у области привреде и пољопривреде, заштите  животне средине, урбанистичке планове за поједина насељена места на територији општине Алибунар, одлуку о инфраструктурним капиталним пројектима у насељеним местима  општине итд.
  1. Од тих одлука, набројте оне које су најконкретније допринеле бољем социјалном положају разних друштвених слојева?
  • Поменуо бих доношење појединих одлука Скупштине општине које су допринеле побољшању социјалног положаја разних друштвених слојева, а то су: Одлука о социјалној заштити, Одлука о материјалној помоћи студентима, Одлука о регресираном превозу ученика, Одлука о финансијској подршци породица са децом, Одлука о социјалној инклузији Рома…
  1. Шта сматрате највећим успехом овог сазива Скупштине општине, оно што остаје као трајна вредност за будућност која долази?
  • Највећи успех овог сазива Скупштине општине је то што су  се на дневном реду седница СО разматрале теме и проблеми који су дефинисани дугорочним плановима развоја општине и као такве представљају трајне вредности за будуће генерације
  1. Овај сазив СО усвојиће и буџет за 2020. годину. Можете ли нам нешто рећи о томе који ће  бити најважнији приоритети тог буџета?
  • Најважнији приоритети у буџету за 2020. годину општине Алибунар су:

• Изградња новог вртића у насељеном месту Банатски Карловац,

• Припрема пројектно техничке документације за санацију и изградњу нових школа,

• Решавање акутног проблема канализације на територије општине Алибунара у складу са расположивом пројектно техничком документацијом, као и припрема недостајаће пројектно -техничке докоментације,

• Изградња и санација путне инфраструктуре,

• Изградња кружног тока на улазу у насељено место Алибунар,

• Санирање  водоводне мреже у насељеним местима. Значајан део расхода буџета биће усмерен и ка другим буџетским корисницима у сфери јавних служби, а ради побољшања  у функционисању тих институција, као што су образовање, здравство, култура, социјална заштита…

• Обезбеђивање средстава за подстицај пољопривредне производње са посебним акцентом на мале и младе пољопривредне произвођаче,

• Обезбеђивање средстава за подизање ресурса и капацитета развоја туризма општине Алибунар,

• Обезбеђивање средстава за комунално и инфраструктурно опремање радних зона у општини Алибунар, са жељом да општина Алибунар буде место где ће инвеститори желети да дођу.

(Старт 013)

Пројекат „Општина Алибунар – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Алибунар.

Ставови изнети у пшодржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове јединице локалне самоуправе која је доделила средства.