ПРИОРИТЕТ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА... Марјан Алексић

Бела Црква

Марјан Алексић, председник Скупштине општине Бела Црква

ЖУРИМО ДА НАДОКНАДИМО ВРЕМЕ КАД СЕ СТАЈАЛО

• У последње три и по године урађено је више него за претходних 50, и то је оно што мене, као председника СО Бела Црква посебно радује
• Број незапослених смењен са 3500 на 2339 оних који су  евидентирани у Служби за запошљавање

Скупштина општине Бела Црква има 33 одборника, од којих њих 25 су чланови СНС. Њен председник, од избора 2016. године је Марјан Алексић.

 Које су то најважније одлуке које је Скупштина општине Бела Црква донела у овом сазиву, а које се најнепосредније тичу већине грађана општине Бела Црква?

    –  Скупштина општине Бела Црква  је донела бројне одлуке, а као значајније истакао бих: Oдлуке о буџету општине Бела Црква за 2017,  2018 и 2019.  годину. Усвојен је Програм гасификације општине Бела Црква и Допуна  програма гасификације насеља општине Бела Црква, који се односи на гасовод притиска до 16 бара, од ГМРС ,,Бела Црква“ до Индустријске зоне Бела Црква, као предуслов за развој привреде и отварање нових радних места. Усвојен је нови Статут општине Бела Црква, као и Пословник о раду Скупштине општине Бела Црква, Локални акциони план за младе општине Бела Црква за период од 2018. до 2021. године, Одлука о доношењу плана генералне регулације насеља Бела Црква.

Донете су одлуке  о изради планских докумената као што су: Одлука о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Јагодара“ Бела Црква, затим за индустријску зону, спортско – рекреативни комплекс у блоку 20 у Белој Цркви и за депонију комуналног отпада на територији K.О. Црвена Црква.

Планови детаљних регулација као законски основ за даље регулисање урбанистичких пројеката, као и основа за инфраструктурно опремање и уређење ових делова територије општине Бела Црква, веома су значајни, како за развој туризма, заштиту животне средине, тако и за развој привреде, јер је усвојен  и план детаљне регулације Индустријске зоне.

Битно је да напоменем да смо повратили 8,5 ха земљишта од Војске Србије, уз саму обалу Главног језера, а да би искористили тај потенцијал и туристички потенцијал наше општине важна је Одлука о плану детаљне регулације спортско – рекреативног комплекса, како би се дефинисали путеви и енергетске инсталације, а и даље радили урбанистичке пројекте и наставили са развојем спортско-рекреативних и смештајних капацитета на територији општине Бела Црква. Што се тиче депоније, у разговорима смо са једном општином из Чешке, која би финансирала студију изводљивости санације депоније.

Споменуо бих још и Одлуку о спровођењу комасације за катастарске општине Кусић 1, 2 и 3, као и Решење о именовању комисије за спровођење комасације, Одлуку о Локалном акционом плану за запошљавање, 2017, 2018 и 2019. године, као и Одлуку о стратегији социјалне заштите општине Бела Црква са акционом планом која је у примени до 2020. године.

 Од тих одлука, набројте оне које су најконкретније допринеле бољем социјалном положају разних друштвених слојева?

     – Издвојио бих одлуке које су утицале на економско оснаживање појединаца. То су одлуке о локалном акционом плану за запошљавање, затим одлуке које су биле везане за долазак инвеститора и индустријску зону. Сада у Белој Цркви имамо фабрику која запошљава око 350 радника и гради се нови производни погон у Индустријској зони, што ће омогућити ново запошљавање становника општине Бела Црква. Подaтак Националне службе за запошљавање  показује да је смањен број незапослених  лица на евиденцији и тренутно их има 2339, док је у ранијем периоду тај број износио 3500. Годинама уназад није се радило на томе да се створе услови за долазак инвеститора и за отварање производних погона, како би се спречио одлив становништва. Из тог разлога наш приоритет рада је управо индустријска зона и  отварање нових радних места,  да наши суграђани не би одлазили у потрази за запослењем.

(Старт 013)

Пројекат „Општина Бела Црква – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Бела Црква.