САРАДЊОМ ДО... Недељко Топић

Месне заједнице Града Панчева

Недељко Топић, председник Скупштине МЗ Банатско Ново Село

ВРТИЋ У ВРХУ ПРИОРИТЕТА

• Грађане Банатског Новог Села највише муче комунални проблеми, а Скупштина МЗ, у сарадњи са Градом Панчево чини све да те проблеме решава

– Можете ли нам рећи нешто најосновније о МЗ Банатско Ново Село, који су то највећи проблеми са којима се суочавате ви и грађани Банатског Новог Села, а шта је то најзначајније што сте до сада урадили као Савет МЗ.

 – Месна заједница Банатско Ново Село је међу највећим насељеним местима на територији Града Панчева. Као и већина насељених места, грађане највише муче комунална питања. Канализација, која је прва профункционисала на територији Општине Панчево, је завршена у две трећине насеља, док су водоводне цеви од азбеста и представљају проблем мештанима, првенствено са здравственоог аспекта, те је неопходна њихова замена. Путна мрежа у Банатском Новом Селу износи више од 50 километара и добрим делом је асфалтирана, међутим, улице које су међу првима асфалтиране су у лошем стању услед великог оптерећења и потребно је пресвлачење новог слоја асфалта.

ЦЕНТАР СЕЛА… зграда Дома културе

Скупштина Месне заједнице „Банатско Ново Село“ у складу са својим могућностима и законским ограничењима на све начине покушава да побољша квалитет живота својих мештана.  Због лошег квалитета пијаће воде, у сарадњи са Градом Панчевом, локално ЈКП „БНС“ и МЗ су израдили „Еко чесму“ у центру села где мештани у сваком тренутку да сипају 100% чисту воду за пиће. У току је изградња капеле на Источном гробљу која је од изузетног значаја за мештане из много разлога. Иста ће до краја године бити пуштена у рад, чиме ће се реализовати догогодишња жеља грађана. Урађена је и рекултивација локалне депоније, први пут од 80-их година прошлог века. Скупштина МЗ у сталној комуникацији са Градском управом и покреће и нове иницијативе, као и преко ИПА фондова, покушавајући да дође до средстава за потребе мештана, а првенствено решавање проблема вртића, који и даље остаје на врху листе потреба, а за који је урађена и комплетна пројектно-техничка документација.

    – На чему ћете као Савет МЗ инсистирати у неком наредном периоду односно шта су неки ваши најважнији планови и како бисте оценили сарадњу са градским властима, и по питању реализације тих планова али и свим другим видовима сарадње.

  – Сарадња са градским властима је на високом нивоу, и у синергији се покушавају изнаћи решења која ће помоћи мештанима и побољшати квалитет живота. У наредном периоду ће се инсистирати на асфалтирању улица, завршетку канализационе мреже, изградњи вртића и замени старих водоводних цеви, а у складу са могућностима.

Тренутно је у сарадњи са румунским партнером актуелан пројекат за набавку аутобуса, који би био од великог значаја за све спортске клубове и удружења из БНС, којих има у значајном броју. Наравно, у блиској будућности намера је да се изгради и капела на Западном гробљу. Град Панчево је ушао у реализацију активности јавно-приватног партнерства, преко којег би требало и да  започне реализација дела  наведених планова.

Све у свему, МЗ Банатско Ново Село и Град Панчево у наредном периоду планирају да наставе досадашњу сарадњу, а све наравно у корист добробити мештана Банатског Новог Села.

(Старт 013)

 

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево