Центар Опова ових дана

Опово

Акценти са 22. седнице Скупштине општине Опово

НЕМА ВИШЕ „ГГ МИЛОРАД СОЛДАТОВИЋ“

• Новим прегруписавањем формирана нова одбормничка група – „Зато што волим Опово“

Првог дана новембра одржана је 22. седница Скупштине општине Опово, на којој је престала да постоји одборничка група „ГГ Милорад Солдатовић“, пошто је остала са само четири одборника, а за конституисање одборничке групе потребно је најмање пет одборника.

Новим прегруписавањем снага формирана је и нова одборничка група, под називом „Зато што волим Опово“, која има седам одборника.

На седници је донето неколико одлука, од којих издвајамо: Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације спортсо-рекреативног и туристичког комплекса Баранда – Опово, Одлуку о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Опово и Одлуку о стављању ван снаге Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, пошто није био усаглашен са Законом о комуналним делатностима.

Донета је и Одлука о приступању доношења Статута Општине Опово, а Комисија која израдити нацрт новог статута радиће у саставу: Јелена Петровић, као председница комисије, и Анкица Јожика, Радмила Максимовић и Горан Фогл, као чланови комисије.

Одборници су усвојили и  Локални акциони план за младе општине Опово, за период 2018 – 2021. године  дали  сагласност на кредитно задужење ЈП „Младост“ Опово за набавку материјала и услуга.

Уз усвајање Извештаја о раду ПУ „Бамби“, одборници су се бавили и саставом Управног одбора те установе, тако да је сада, као представница родитеља,  уместо Тијане Лазин Ђорђевић, именована Татјана Милошев из Сефкерина.

На крају седнице, одборница Оливера Миланков захвалила је локалној самоуправи и председнику општине на финансијској подршци  за санирање кровне конструкције на згради у Улици Ослобођења бр. 4, која је оштећена у пожару који се догодио крајем августа.

(Старт 013)

Пројекат: „Опово – сва четири насеља са све четири стране општине“ суфинансира Општина Опово