Економија

Најзначајнији показатељи пословања НИС-а у 2023. години

У ПРИОРИТЕТУ СУ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

• Укупан обим инвестиција НИС групе у 2023. години износио је готово 40 милијарди динара, што је 77 одсто више у односу на 2022. годину

У 2023. години НИС је започео реализацију новог амбициозног инвестиционог програма и укупан обим инвестиција НИС групе у претходној години износи 39,2 милијарде динара, што је 77 одсто више у односу на 2022. годину. Када је реч о кључним догађајима у 2023. години, треба истаћи и да је, у складу са Уговором о стратешком партнерству са Републиком Србијом, НИС прошле године постао већински акционар ХИП Петрохемије и започео припреме за модернизацију домаћег петрохемијског комплекса.

У 2023. години просечна цена нафте типа „Брент“ на глобалном тржишту била је 82,6 долара за барел што је 18 одсто мање у односу на 2022. годину. Оперативни и финансијски резултати НИС групе у 2023. години били су у складу са кретањима цене нафте на глобалном тржишту, као и потребама тржишта на којима НИС група послује. У складу са тим трендовима, показатељ EBITDA НИС групе у 2023. години износи 68,1 милијарду динара, док је нето добит 44,2 милијарде динара.

НИС је остао и један од највећих буџетских давалаца имајући у виду да обрачунате обавезе по основу пореза и других јавних прихода износе 244,4 милијарде динара.

Када је реч о оперативним показатељима, укупан обим производње нафте и гаса остао је на готово истом нивоу, као и у упоредном периоду – 1,158 милиона условних тона нафте и гаса. Обим прераде сирове нафте и полупроизвода у Рафинерији нафте Панчево у 2023. години био је 4,092 милиона тона, односно 7 одсто мање него у 2022. години. Укупан обим промета нафтних деривата износио је 4,0 милиона тона, што је 8 одсто мање у поређењу са претходном годином.

Важно је истаћи да је током прошле године НИС пустио у рад 10 нових и реконструисаних бензинских станица у Србији, међу којима и најсавременији аутопутски објекат, бензинску станицу „Соколићи 2“ на ауто-путу „Милош Велики“. У рад је пуштена и бензинска станица „Лукавица“ у БиХ, каже се у саопштењу Прес службе НИС-а.