И РОШТИЉ, АЛИ И... Миланко Бодирога
Новогодишњи интервју

Миланко Бодирога, председник Градског већа Савеза самосталних синдиката у Панчеву

НАДАМ СЕ ДА ЋЕ 2018. ГОДИНА БИТИ БОЉА

• Најчешћи проблеми радника су њихово исказивање као технолошких вишкова или њихов премештај на друга радна места без ваљаног разлога •  У 2018. години очекујемо реализацију инвестиција најављених од стране градских власти

КАО и претходну, и 2017. годину обележио је тежак материјални положај већег броја запослених, технолошки вишкови у јавном сектору, стечајеви појединих фирми на нивоу града Панчева. Све то је захтевало појачану активност синдиката, како према локалној власти тако и према послодавцима, сумирају одлазећу годину у Већу Савеза самосталних синдиката Србије у Панчеву. Председник овог већа, Миланко Бодирога наглашава да садашње стање по питању материјалног положаја и стандарда грађана није за похвалу и као аргументе наводи податке којима барата ова синдикална организација, а који илуструју реалну економску ситуацију.

– Куповна моћ мерена односом просечне односно минималне нето зараде за првих девет месеци ове године мања је у односу на исти период прошле године, пре свега због смањења просечне зараде. Просечна потрошачка корпа за исти период повећала се за 2,43 посто, а минимална потрошачка корпа за 2,16 посто. Просечна нето зарада за првих девет месеци на републичком новоу у односу на исти период 2016. повећана је номинално за 4,3 а реално за 1 посто, док је у Панчеву такође повећана, али за мањи износ, номинално за 3 а реално за 0,69 посто – наводе у Савезу самосталних синдиката. Када је реч о висини просечних исплаћених зарада за првих десет месеци године на измаку, ствари изгледају нешто другачије: на нивоу Републике Србије просечна зарада у том периоду износила је  47.320 динара, а посматрано по градовима, изнад просека су Београд, Нови Сад, Панчево, Вршац, Смедерево, док се испод овог просека налазе запослени у Ужицу, Сремској Митровици, Крагујевцу, Зрењанину, Суботици, Нишу…

– Имајући у виду проблеме у којима се већ дуже време налази реални сектор, ССС града Панчева и општина Опово, Ковачица и Ковин је  представницима локалне самоуправе  у више наврата наметао теме и питања која су од великог значаја за опстанак и развој предузећа у реструктурирању. Нажалост, и поред исказане добре воље и разумевања од представника градске власти, договорени заједнички кораци према вишим државним институцијама су изостали. Разлози за то су, чини се, централизован начин одлучивања о судбини великих предузећа, као и мањак утицаја локалне власти на републичку, у смислу изношења идеја и ставова по том питању – напомиње Бодирога..

Када је реч о активностима овог синдиката, током ове године број чланова који су се овој организацији обраћали како би решили своје проблеме је готово исти у односу на претходни период. Највећи део свог времена током године овај синдикат је био посвећен непосредном пружању помоћи синдикалним организацијама и члановима синдиката у заштити њихових права. Поред осталог, за помоћ су се највише обраћале синдикалне организације предузећа и установа где су установљени вишкови радне снаге и где су послодавци преко ноћи мењали акта како би задовољили законску форму по том питању.

– Када је реч о броју чланова синдиката, ове године није дошло до значајнијих промена па можемо рећи да је неповољан период, бар по питању чланства, за нашу организацију иза нас – каже Бодирога и додаје да је Синдикат, на захтев својих организација, и током овог периода пружао помоћ у изради, закључивању, усклађивању и примени колективних уговора који су, по његовим речима, важан инструмент у уређивању права запослених. Што се тиче појединачних обраћања чланова синдиката, она су се највише односила на неисплаћене зараде, отказа уговора о раду, суспензија.

– Најчешћи проблеми чланова  били су њихово исказивање као технолошких вишкова или њихов премештај на друга радна места или код другог послодавца без ваљаног разлога а бројни су били и проблеми око исплаћивања зарада, а посебно по питању прековремених радних сати где су се послодавци служили разним малверзацијама како би задовољили законске норме. Када су бројке у питању, Савез је пружио помоћ при решавању наведених проблема у 38 синдикалних организација, док је 318 чланова синдиката добило нашу непосредну правну помоћ.

– Од наредне, 2018. године, ми очекујемо да се, ако смо изашли из кризе, како тврди Републичка влада, ствари покрену са мртве тачке, пошто се социо-економске прилике не мењају већ дуже време као и да, пошто сада нема више пресије ММФ-а, Републичка влада буде флексибилнија по питању стандарда грађана. Очекујемо и да се реше поједина питања по питању одласка у пензију, попут најављеног укидања пенала за превремени одлазак и да се нешто уради како би се спречио даљи одлив младих људи у иностранство.

Што се Панчева тиче, ту очекујемо да се остваре инвестиције најављене од стране локалне самоуправе, али и неке друге које ће довести до побољшања материјално-економског положаја грађана. Једном речју, очекујемо промене, не епохалне, али свакако промене, пошто је садашње стање по питању социјалног и економског положаја већине радника и већине грађана неповољно – каже за Старт 013 председник панчевачког већа Савеза самосталних синдиката Миланко Бодирога који је уједно овом приликом свим члановима синдиката и свим грађанима пожелео срећне предстојеће празнике.

И. Владан