СТРАТЕГИЈА ДАЈЕ РЕЗУЛТАТЕ... Саша Павлов

Новогодишње поруке

Саша Павлов, градоначелник Панчева

ГОДИНА 2018 – ГОДИНА ИНВЕСТИЦИЈА

• Следеће године очекујемо већи прилив средстава, да се почне враћати оно што смо улагали претходних година

На Митровдан, 8. новембра, Град Панчево је свечаном седницом Скупштине града обележио Дан града. Како и приличи, у свом обраћању присутнима, градоначелник Панчева Саша Павлов сумирао је активности локалне самоуправе између два празника града. Као  најважнијe, он је навео то да Градска управа Панчева, са својим стручним службама, константно ради на унапређењу ефикасности и квалитета пружања услуга, правовремених и прецизних информација и олакшавање процедура које су у њеној надлежности, унапређује и развија нове механизме за доступност услуга и информација и да је зато, по много чему и препознатљива, као пример добре праксе. О томе говори и чињеница да је Панчево између два Дана града проглашено за најтранспарентнију локалну самоуправу, а Градска скупштина  за најодговорнији локални парламент.

У разговору за Старт 013 градоначелник Павлов је нагласио да је главни циљ оваквог рада локалне самоуправе данас привлачење инвеститора, у чему велику улогу имају стратешка документа усвојена од стране градске власти: – Инсистирали смо на изради стратешких докумената – Стратегије развоја града Панчева 2014 – 2020. године и низа акционих планова и других стратешких докумената који уређују појединачне области тако да је све што радимо унапред одређено тиме, то су границе нашег рада, од трошења средстава буџета до доношења одлука.

– Ниједан инвеститор неће доћи тамо где не постоји власнички чиста ситуација и где не постоји квалитетна инфраструктура. Ми смо се одлучили за Северну индустријску зону, у који смо последњих две године уложили значајна средства из кредитног задужења тако да сада имамо шта да понудимо потенцијалним инвеститорима. Данас сви који раде са потенцијалним инвеститорима знају за нашу Северну зону, а велика заинтересованост за њу већ сада оправдава наша улагања. Надам се да ће 2018. година бити година инвестиција у Панчеву – оптимистичан је градоначелник Павлов.

Поред Северне зоне, Град је инвестирао у још један пројекат који чини основу даљег развоја града, а то је изградња Потамишког колектора. Реализује се прва фаза овог пројекта, која ће омогућити повезивање Северне зоне на канализацију, а комплетна реализација овог пројекта је и предуслов за прикључење других корисника на градску канализацију, али и изградњу нових стамбених и пословних објеката. Поред тога, и изградња магистралног водовода ка северним панчевачким селима финансирана кредитом немачке Развојне банке KfW, који је при крају, омогућиће прикључење нових корисника из ових насељених места на градски водовод. Овакви и слични пројекти отварају могућност, али и потребу ка реализацији јавно-приватних партнерстава, сматра наш саговорник.

– Да се не би, као град даље задуживали, потребно је увести приватни капитал у овакве пројекте. Отварањем поглавља 27, које се тиче заштите животне средине, ми ћемо морати испунити одређене услове који су сада у надлежности локалних самоуправа. Изградња фабрике за прераду отпадних вода, која вреди 20 милиона евра, услов је проширења канализационе мреже јер се тиме решавају еколошки проблеми, попут загађења отворених речних токова, а затварањем септичких јама и подземних вода. Привлачењем приватног капитала један је од начина за једну такву инвестицију која превазилази могућности града – објашњава градоначелник Павлов и додаје да би приватни капитал био заинтересован, мора се обезбедити и исплативост, а то је могуће пошто би то била нова услуга која би се наплаћивала корисницима. На исти начин би се могао решити и проблем уништавања смећа и рециклаже, као и изградња локалних путева и решавања енергетске ефикасности зграда у граду, свих оних ствари које су значајне свакоме Панчевцу.

Кад је већ реч о енергетској ефикасности, градоначелник подсећа да је завршен пројекат “Банатско сунце за све”, финансиран од стране Европске уније, а путем програма прекограничне сарадње Румуније и Србије. Тим пројектом је постављањем соларних панела модернизован рад Топлане Котеж, а у тому је реализација сличног пројекта вредног близу 800 хиљада евра, којим ће се санирати Хала спортова и унапредити њена енергетска ефикасност. – Постоји и идеја да гас, основни енергент ЈКП “Грејања” делимично заменимо биомасом па да остварену уштеду уложимо у топлотну изолацију најугроженијих стамбених зграда у Панчеву, каже градоначелник Панчева.

Говорећи о буџету, Павлов каже да ће он и за наредну годину бити развојни, попут два претходна у којима су улагања у индустријску зону била значајна, с тим да ће следеће године бити издвојено мање средстава за ту намену: – Следеће године очекујемо већи прилив средстава, да се почне враћати оно што смо улагали претходних година. Као једна од социјално најодговорнијих самоуправа, социјалне услуге ће и даље бити значајна ставка буџета, али смо такође и мишљења да за сада не треба отварати нове услуге.