Панчево

На седници Парламента привредника уручене годишње награде ПКС РПК

МЕЂУ УСПЕШНИМА ИМА И НАЈУСПЕШНИЈИХ

Плакете ПКС-а за пословни успех  додељене су: у сектору пољопривреде и прехрамбене индустрије ДОО „Delta danube“ из Ковина, у сектору услуга Poco Loco“ из Панчева, у сектору индустрије „Ролопласт“ из Ковачице, а награђени су и…

У складу са планираним активностима, 7. децембра 2023. године, одржана је 6. седница Парламента привредника Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа.

Седница, којој је председавао Рајко Чаворовић, потпредседник Парламента привредника, одржана је у сали Михајло Пупин Хотела Тамиш у Панчеву.

Најпре је усвојен записника са 5. седнице Парламента привредника, затим је била информација о покренутим и реализованим законодавним иницијативама Привредне коморе Србије. Потом је на дневном реду био Програм рада РПК Јужнобанатског управног округа за 2024. годину. По завршетку радног дела уследио је и свечени део седнице у оквиру ког су уручене годишње награде за најуспешније привреднике и привредна друштва у Јужнобанатском управном округу.

Информација о покренутим и реализованим законодавним иницијативама Привредне коморе Србије, коју је припремила стручна служба ПКС-а а представила Гордана Тиодоровић,  помоћник директора Сектора за пружање подршке у заступању и заштити интереса чланова. Посебан акценат је стављен на споразум са Народном Републиком Кином.

Потом се присутнима обратио др Марко Ћулибрк, директор Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа. Говорио је о очекивањима у привреди у наредној години, с обзиром на сва глобална дешавања која се одражавају на српску привреду, па самим тим и на привреду нашег региона. Истакао је да смо сви сведоци промена на светском тржишту, промени тржишта на која се пласира домаћа роба, као и континуиране промене у законодавству земаља ЕУ. Програм рада за 2024 годину су члановима Парламента привредника је достављен у припреми седнице по сегментима. Програм рада је усвојени једногласно.

Потом је у свечаном делу седнице уприличено уручење годишњих награда Привредне коморе Србије за Јужнобанатски управни округ. Плакете ПКС-а за пословни успех  додељене су:

  • у сектору пољопривреде и прехрамбене индустрије ДОО „Delta danube“ из Ковина

  • у сектору услуга Poco Loco“ из Панчева,

  • у сектору индустрије „Ролопласт“ из Ковачице.

Поред привредних друштава, Повељом Привредне коморе Србије награђен је и успешан привредник Младен Ковић, директор ДОО „Локве“ и оснивач и заступник AД „Гаспетрол“ и AД „Панонија“ Панчево.

Плакета поводом 40 година успешног пословања додељена је Компанији„ Passage group“  Панчево, a з30 година успешног пословања ДOO „Васиљевић и син“ из Панчева, док је Плакета за 20 година успешног пословања додељена  привредном друштву „Банатски клас“ д.о.о. Панчево и „Палета“ д.о.о. Ковачица.

Награде су уручили Нермина Љубовић, директор Директората за парламенте привредника  и др Марко Ћулибрк директор РПК Панчево.

Такође, присутни су упознати да је награду Привредне коморе Србије добила компанија Премил ДОО Ковин, као  и  Горан Ђурић,  директор  и власник „Eurocons Group“ Вршац, и те награде су уручене на свечаној седници Скупштине Привредне коморе Србије 5. децембра 2023. године, каже се у саопштењу ПКС РПК Панчево.