ЗАДОВОЉНА НАПЛАТОМ... Милица Марјановић

Панчево

Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију Града Панчева

НЕМА ВЕЛИКИХ  ПРОМЕНА У ОДНОСУ НА 2018.

• Скупштина града Панчева донела је одлукe о просечним ценама метра квадратног по врстама непокретности на територији града на основу којих ће бити утврђен порез на имовину за 2019. годину
• Неће бити значајнијих промена у висини пореза у односу на претходну годину, осим код гаража које се налазе на атрактивним локацијама у граду

Крајем сваке године, Скупштина града Панчева доноси одлуке на основу којих Секретаријат за пореску администрацију утврђује порез на имовину физичких и правних лица. Како нам је рекла Милица Марјановић, секретар овог Секретаријата, за утврђивање овог пореза који администрира овај Секретаријат, за сваку наредну годину  најважнија је одлука Скупштине којом се утврђује просечна цена квадратног метра свих врста непокретности на територији Града Панчева, али нису мање важне ни одлуке о зонама и амортизацији, донете 2013. и одлука о пореским стопама, која је донета 2014. године, а које су у даље на снази.

– Ово је шеста година заредом да Скупштина града Панчева, у складу са Законом о порезу на имовину, доноси одлуке на основу којих ће се утврдити порез на имовину за наредну, 2019. годину. Поред одлука о зонама, амортизацији и пореским стопама, Скупштина града је недавно донела одлуку о просечним ценама квадрата непокретности, а на основу података о промету тих непокретности у периоду од јануара до септембра 2018. године, добијених од јавних бележника – објашњава наша саговорница и подсећа да су овом одлуком утврђене просечне цене квадрата за све непокретности у првој, екстра зони у Панчеву, као и одлуку о    ценама метра квадратног по врстама непокретности за екстра зону на основу које је утврђен порез за 2018. годину и коефицијенте по зонама, на основу којих се та цена своди на цене за сваку зону, посебно где није било три промета у периоду од јануара до септембра 2018. године. Она подсећа да се ова, просечна цена утврђује на основу најмање три промета регистрованих код јавног бележника. Секретарка Марјановић напомиње да се очекивало да ће бити измена Закона о порезу на имовину, али како се тај предлог још увек налази у скупштинској процедури, у Панчеву су донете све неопходне одлуке на основу актуелних одредби које ће, ако  буде измена, бити усаглашене у складу са законом.

ПРОМЕНЕ

    – Што се тиче цена квадрата, немамо неке драстичне промене у односу на претходну годину, пошто се тржиште непокретности стабилизовало. Када је реч о порезу на непокретности, поред цене квадрата, на њега утиче и стопа амортизације, која износи 0,8 посто годишње, па се тако порез за сваку наредну годину старости објекта умањује за 0,8 посто. За непокретности старије од 50 година, стопа амортизације износи максималних 40 посто. Кад је реч о становима, промена цена је око 20 динара за прву зону, тако да ће порез бити на нивоу из прошле године, умањен за амортизацију за објекте који нису старији од 50 година. У другој зони имамо смањење пореза за један посто, у трећој нема промена, док у четвртој и петој зони, у којима имамо регистрован мали број станова, имамо повећање од један у четвртој, односно, шест посто у петој зони – наводи секретарка Марјановић.

Како она даље каже, и код пореза на куће за становање биће одређених промена па ће тако, не рачунајући амортизацију, у првој зони порез бити мањи за један, а у другој за три посто, у четвртој зони ће бити увећан за два посто, док у другој и петој зони неће бити промена у односу на прошлу годину. Слична ситуација је и са пословним зградама и другим објектима, који служе за обављање делатности: у првој зони ће порез бити већи за два, а у другој и трећој за три посто, у четвртој зони неће бити промена, док ће у петој порез бити умањен за два посто. Наша саговорница каже да ће код пореза на гараже, односно, гаражна места бити значајнијег повећања у првој и другој зони и то од 20, односно, 19 посто, а то су гараже на атрактивним локацијама, у самом граду.

У трећој и четвртој зони овде неће бити измена док ће у петој зони доћи до смањења од један посто.

И. Владан

(Цео текст можете прочитати у новогодишњем броју Старта 013)

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево