ЗАДОВОЉНА НАПЛАТОМ... Милица Марјановић

Панчево

Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију Града Панчева

НЕКОМ ИСТО, НЕКОМ МАЊЕ, НЕКОМ…

• Што се тиче градског грађевинског, као и пољопривредног и шумског земљишта, у неким од пет зона биће измена у односу на 2018. годину
• Које су то  новине у раду Секретаријата у процесу озакоњења?

У већ традиционалном новогодишњем разговору за Старт 013, Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију Града Панчева, говорила је и о порезу на градско грађевинско земљиште, као и на пољопривередно и шумско земљиште, и о томе у којим ће зонама доћи до измена у односу на пореске критеријуме који су важили у 2018. години, али и о новинама у раду овог секретаријата у процесу озакоњења. Али пођимо редом.

ОЗАКОЊЕЊЕ
  Као једну новину у раду ове службе, секретарка Марјановић наводи то да, изменама прописа из новембра ове године,  Секретаријат сада ради и контролу пореских пријава за објекте у процесу озакоњења, а у сарадњи са градским Секретаријатом за стамбено-комуналне послове и саобраћај. Проверава се  постоји ли пореска пријаве за објекате који су у процесу озакоњења и  за које површине се плаћа порез. Ако не постоји пријава, странке су у обавези да прво поднесу пореску пријаву на објекат или његов део који је у процесу озакоњења, у супротном, не може бити издато ни решење о озакоњењу, објашњава Милица Марјановић.

– Кад је реч о грађевинском земљишту, у првој зони неће бити измена, пошто је ту још увек актуелна цена квадрата који смо ми, као Секретаријат, када смо почели администрирати порез на имовину, добили од републичке пореске управе. У другој зони је дошло до повећања цене за пет посто, док ће у преосталим зонама, а што се највише тиче пољопривредника, пошто се по Генералном урбанистичком плану, неке парцеле, које служе као њиве за узгајање одређених култура, воде као грађевинско земљиште, бити увећања, и то за један у трећој и петој, као и за два посто у четвртој зони. Што се тиче пољопривредног земљишта, у прве три зоне неће бити измена, док ће у четвртој и петој доћи до увећања пореза за по један посто.  Код шумског земљишта једина промена биће у петој зони где ће доћи до умањења пореза за 37 посто – наводи Милица Марјановић.

Она додаје да порески обвезници треба да знају да наредна рата која стиже 14. фебруара јесте прва аконтација за следећу годину, али да се она, као и сваке године, плаћа на основу решења за 2018. годину тако да обвезници, ако редовно измирују своје обавезе, исту плаћају у износу обавезе за последње тромесечје претходне године.

РЕШЕЊА

    Наша саговорница наглашава да ће решења за следећу, 2019. годину, бити донета по устављеном  распореду, до краја марта, када ће нова решења бити достављена свим пореским обвезницима. Разрез пореза на имовину физичких и правних лица је обиман посао и да би се обавио како треба, мора се испоштовати законски рок од 30 дана за пријаву имовине стечене на дан 31. децембра текуће године од стране нових пореских обвезника по основу непокретности, како би решења гласила на стварне обвезнике. Иначе, Град Панчево је годинама међу првима по питању доношења решења за порез на имовину, наглашава Милица Марјановић.

Секретаријат за пореску администрацију Града Панчева бележи и задовољавајући степен наплате прихода који администрира. Код физичких лица, крајем новембра степен наплате је био 97,72 посто, док је код правних лица, укључујући ту и дуговања, он 100,14 посто у односу на планиране приходе. Степен наплате еко накнаде је 93,64 а локалне комуналне таксе 96,85 посто. Овај секретаријат данас врши наплату и накнаде за грађевинско земљиште која се не утврђује од 2014. године, али где постоје велика дуговања,  а где је наплаћено 23 милиона динара што је, по речима наше саговорнице, значајна сума као приход у буџету Града Панчева.

– Што се тиче мене лично, ја сам задовољна наплатом. Имамо  дужника и трудимо се да максимално наплатимо сва  дуговања користећи мере које нам закон дозвољава у поступку принудне наплате, од блокирања рачуна, заплене примања, успостављања хипотека као средстава принудне наплате. За све оне који нису у могућности да своје обавезе плате одмах, постоји могућност репрограма дуговања за шта је потребно  да нам порески обвезник поднесе захтев. Та могућност постоји већ годинама и апелујем на све дужнике и обвезнике који не могу да измире своје обавезе да уђу у репрограм пошто је то најбољи начин да реше своја дуговања. Код репрограма, камата је на остатак дуга у висини референтне стопе НБС, што тренутно износи три посто, а то је за око 10 посто ниже него редовна камата која  се обрачунава на дуговања. Такође, ако се редовно измирују све обавезе, и порез и дуг из репрограма, 50 посто камате на дуговања ће бити отписано – наводи погодности репрограма секретарка Секретаријата за пореску администрацији Панчева Милица Марјановић.

И. Владан (Старт 013)