У ЦЕНТРУ ДЕБЕЉАЧЕ... Мађарска реформаторска црква (Фото: Старт 013)

Споменици културе јужног Баната

МАЂАРСКА РЕФОРМАТОРСКА ЦРКВА У ДЕБЕЉАЧИ

• По пројекту инжењера Шагока Аладара црква је сазидана 1838. године, а данашњи монументални облик добија 1938. године

Почетком августа 2019. године, Одлуком Владе Републике Србије, Мађарска реформаторска црква у Дебељачи проглашена је за споменик културе.

Споменик културе је зидан од 1830. до 1838. године на темељима старе цркве која је изгорела у пожару. Пројектант је био инжењер Шагок Аладар, а данашњи монументални облик добија 1938. године након већег реновирања.

У унутрашњости цркве на западној страни је хор. На хору се налазе механичке оргуље ЈИЗ 1871, рад радионице Ковач Јаноша из Сегедина. Механички сат на хору је из 1909., рад радионице Пантелић из Земуна. Седишта су израђена од храстовог дрвета. Споменик културе је једнобродна грађевина, оријентисан у правцу исток–запад и слободно-стојећи на парцели. Изнад улаза има висок звоник. Спољашњи изглед и ентеријер карактеристични су за реформаторске цркве; пошто у њима нема фресака, икона и скулптура, уобичајених у црквама других вероисповести.

Зидови су једноставни, бели и рељефасти. Наиме, реформатори се не клањају свецима. Западна фасада има трем који је фланкиран паровима стубова и стубаца са канелирама, који се налазе на високим постаментима са стопом. У троугаоном фронтону уписан је стих из Библије на мађарском језику.

Изнад двокрилних улазних врата налази се високо надсветло. По једна ниша налази се на западној фасади лево и десно од врата. Нише су уоквирене пиластрима. У тимпанону источне фасаде налази се уписана година завршетка изградње цркве. На бочним фасадама су улази у цркву. Јужна и северна фасада разликују се по декоративној обради и рашчлањености.

Споменик културе се налази у самом центру места, па има изразите амбијенталне вредности. Солидност градње, монументалност и декоративни елементи указују на просторно–архитектонске и стилске вредности од већег значаја. Специфичности које одликују реформаторске цркве дају јој квалитет реткости, наводи се у образложењу Одлуке Владе Србије.

И. Б.