И ЗАКЉУЧАК... све што је планирано је и реализовано

Вршац

Кад је у питању инклузија Рома и Ромкиња, Град Вршац је пример добре праксе

ИДЕ СЕ У НОВЕ ПРОЈЕКТЕ, НЕМА СТАЈАЊА

• Реализована су четири оперативна плана за инклузију Рома и Ромкиња у свим кључним областима, под којима се подразумева образовање, становање, запошљавање и социјална и здравствена заштита – истиче Драгана Митровић, градоначелница

Кад су у питању активности на инклузији ромског становништва, Град Вршац је по много чему једна од најуспешнијих локалних самоуправа у Србији.

Ево шта о томе каже Драгана Митровић, градоначелница Града Вршца:

„Реализована су четири оперативна плана за инклузију Рома и Ромкиња у свим кључним областима, под којима се подразумева образовање, становање, запошљавање и социјална и здравствена заштита. Формиран је мобилни тим у области социјалне заштите 2021. године, а чланови тима редовно реализују активности предвиђене оперативним плановима, свако у својој области. Активности се финансирају из буџета Града Вршца, а једним делом средствима Сталне конференције градова и општина. Добијени су и пакети подршке у виду аутомобила за рад мобилног тима на терену, као и рачунари за потребе координатора за ромска питања” – истакла је градоначелница Митровић.

А кад је у питању образовање, Алиса Шајн, координаторка за ромска питања, каже:

„У протеклих пар година у образовање је уложено више од 1.000.000 динара. Повећавањем броја деце у припремним предшколским програмима, основним и средњим школама, повећао се и број стипендија. Деци која су лошијег статуса, уручени су рачунари ради квалитетнијег учења и праћења наставе, а и школски прибор за све ромске ученике основних, средњих школа и полазнике функционалног образовања одраслих” – каже Алиса Шајн, иначе и потпредседница Националног савета за ромска питања.

Велика улагања опредељена су и за за реализацију активности у области становања, која, само у протекле две године, износе 650.000 динара.

„Уређење подстандардних насеља, постављање контејнера у насељеним местима, увођење уличне расвете и воде, олакшало је свакодневне животне активности грађана ромске националности. У оквиру Оперативних планова, протекле године уређена су и купатила за десет ромских домаћинстава у циљу побољшања услова становања и на томе се не заустављамо. Биће још великих помака у успостављању адекватних услова становања социјално угрожених породица са више деце, болесних и старих лица” – истиче Маја Ристић – Лажетић, чланица Градског већа, која брине о социјалној политици.

НЕПОСРЕДНО… Драгана Митровић у акцији уручења поклона

Кад је у питању запошљавање, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), реализован је пројекат „Подршка социјалној инклузији Рома и других маргинализованих група“, а са са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) пројекат “Интегрисана подршка запошљавању Ромског становништва”, у укупном износу од око 230.000 евра.

Закључујући радни састанак са представницима и ГИЗ-а и СКГО, градоначелница Драгана

Митровић говорила је и о другим врстама подршке Града ромском становништву:

„Подела хигијенских пакета за негу новорођенчади и породиља у сарадњи са патронажном службом, набавка медикамената, пријава пребивалишта, уписа новорођенчади у књигу рођених, израда личних докумената у сарадњи са Центом за социјални рад Вршац и остваривање права на новчану социјалну помоћ, довело је до успостављања нормалног тока и фунционисања у тој сфери.

Град Вршац је из буџетских средстава и уз помоћ других донатора, обезбедио више од 4.000 пакета хране и хигијенских производа за социјално угрожене грађане ромске националностиподсетила је градоначелница Митровић, додајући да ће се Ромима и Ромкињма „и даље пружати најадекватнија помоћ у свим кључним областима”.

(Фото: еВршац)