ЈЕДАН ПО ЈЕДАН... Милош Марков (други с десна) у друштву 10 „срећних“ добитника

Покрајинска влада

Још једна финансијска подршка Општини Опово за јачање културних потенцијала

НА РЕДУ ЈЕ ДОМ КУЛТУРЕ У СЕФКЕРИНУ

• Општина Опово је међу10 локалних самоуправа које су добиле средства од Покрајинске владе за јачање капацитета локалне самоуправе и реализацију инфраструктурних пројеката од ширег значаја, а то је, кад је Општина Опово у питању, израда пројектно-техничке докуменатције за обнову Дома културе у Сефкерину

У Покрајинској влади је Радивој Парошки, заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегиоанлну сарадњу и локалну самоуправу, представницима 10 локалних самоуправа у АП Војводини уручио 12 уговора, а у сврху израде пројектно-техничке докуметације за реализацију исто толико пројеката.

За 12 пројеката од значаја за развој капацитета локалне самоуправе у разним сферама од општег значаја, Покрајинска влада издвојила је 60 милиона динара, а међу „срећним“ добитницима је и Општина Опово.

Оповачка локална самоуправа конкурисала је за реалиазцију још једног пројекта из сфере културе. После недавно добијених средстава за сређивање Виле „Хелена“, овог пута је у питању реконструкција и адаптација простора и зграде Дома културе у Сефкерину.

Израда пројектно-техничке документације први је корак у јачању капацитета локалних самоуправа и предуслов за реализацију инфраструктурних пројеката од општег значаја у општинама и градовима АП Војводине” – истакао је Парошки, напомињући да су критеријуми за оцену пројеката били колики је њихов значај за развој и унапређивање локалне средине у обављању послова и ефикасности у пружању услуга грађанима, као и подстицање нових инвестиција које доприносе развоју јединица локалне самоуправе.

Уговор којим ће се финансирати израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и санацију објекта Дома културе у Сефкерину, у име Општине Опово потписао је Милош Марков, председник општине, који је том приликом истакао значај обезбеђивања средстава за реализацију овог пројекта, а чиме се омогућује наставак посла на сређивању свих објеката културе на територији сва четири насељена места у општини Опово.

Медијски пројекат „Општина Опово – један путоказ за четири насељена места“ суфинансира Општина Опово.
Ставови изнети у медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.