КВАЛИТЕТ ЗАГАРАНТОВАН... др Стојан Вишекруна

Интервју

Др Стојан Вишекруна, директор Дома здравља Панчево

И НОВА ОПРЕМА И ПОДМЛАЂЕНИ КАДАР

• Панчевачки Дом здравља је током прошле године завршио бројне радове на објектима амбуланата, а тај посао ће бити настављен и током ове године
• Доста је урађено и по питању набавке нове опреме а подмлађен је и стручни кадар ове установе

• Какву оцену би дали установи на чијем сте челу за њен рад током 2018. године, а какву очекујете ову, 2019. годину, што се тиче Дома здравља Панчево?

– Веома је тешко оцењивати свој рад и труд, поготову ако тежите вишим циљевима и сталном унапређењу квалитета рада. Дом здравља постоји да би пружао здравствене услуге становништву општине Панчево. Успешно смо прошли процес акредитације са веома високом оценом и добили акредитацију на 7 година. Задовољили смо препоручене стандарде и планирамо да их одржавамо и унапређујемо у будућности. И то је једна од потврда нашег рада и напредовања. Стално унапређење квалитета здравствене заштите је један континуиран процес, чији је циљ постизање вишег нивоа успешности и ефикасности у раду.

 Тренутно се доста ради на објектима у којима су смештене ваше амбуланте. Можете ли нам објаснити шта се ради и шта по овом питању можемо очекивати у наредном периоду?

– Доста је уложено у адаптацију, санацију и реконструкцију објеката током 2018. године а са радовима се наставља и у 2019. години. Прошле године успели смо да завршимо започете и почнемо нове радове: завршена је комплетна адаптација и санација Здравствене амбуланте Долово, постављена је платформа за инвалиде у ЗА „Центар“, урађена је санација кровног покривача у ЗА „Нови град“, Омољица и „Стрелиште“, постављена је нова ПВЦ столарија на ЗА „Стрелиште“, завршен је санитарни чвор у Служби за радиолошку дијагностику, као и још другх мањих радова који се тичу редовног одржавању објеката. У 2018. години започети су радови на ЗА „Нови свет“ – реконструкција електро-инсталације, хидрантске мреже, телекомуникациона инсталација и систем за детекцију и дојаву пожара и кречење амбуланте.

АКЦИЈЕ
    Поред свих редовних активности, пружање здравствене заштите становништву наше општине, Дом здравља у сарадњи са локалном заједницом максимално је ангажован у спровођењу здравствено-промотивних и превентивних акција, кампања у месним заједницама, школама, радним организацијама, јавним местима, заједницама ромске популације итд. У локалној заједници превентивни прегледи и здравствено-васпитни рад организује се према Календару здравља и потребама заинтересованих корисника.
  Циљ јесте да се људи информишу и да им се помогне да препознају сопствене бриге у вези са здрављем, да на време реагују како би унапредили своје здравље, спречили настанак болести или ако је болест већ настала да би се спречиле компликације или инвалидност.

Морам да напоменем и да се захвалим да све ово не би било изводљиво да нема разумевања и добре сарадње између Дома здравља и локалне самоуправе.

 Када смо разговарали пре готово годину и по дана, рекли сте да ће подмлађивање кадрова бити оно на чему ћете радити. Какво је тренутно стање у Дому здравља по том питању и имате ли проблема што се тиче стручних кадрова?

-Подмлађивање кадра је и даље мој приоритет. У 2018. години запослено је на неодређено време три доктора медицине, два доктора стоматологије, од којих је један специјалиста дечије превентивне медицине, један логопед и биохемичар и две медицинске сестре. Крајем 2018. године добили смо сагласност од Министарства здравља и расписан је конкурс за пријем још шест доктора медицине и две медицинске сестре. Имамо доста младих и вредних доктора који раде на одређено време и чекају своју могућност да буду примљени за стално, да добију специјализацију и могућност даљег усавршавања. Све то је веома значајно за Дом здравља јер са новом и савременом опремом и стручним кадром квалитет је загарантован. Укупан број запослених доктора медицине на неодређено време је 100, од чега су 54 специјалисти, као и 26 доктора стоматологије.

   • Панчевачки Дом здравља је у претходном периоду доста урадио поводом набавки нове опреме. Да ли ће се тај тренд наставити и убудуће?

-Када се прича о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите то између осталог подразумева и набавку нове и савремене опреме чиме се побољшавају услови рада и квалитет који корисник добије као крајњи резултат. Сваке године правимо план за наредну годину шта је неопходно заменити и набавити. Тако смо у 2018. години набавили: два санитетска возила са комплетном опремом, дефибрилатором и респиратором као и другу медицинску опрему (удлаге, крагне, носила… ) за Службу хитне медицинске помоћи, нову гинеколошку столицу, стоматолошку столицу са комплетним опремом и инструментима. За дигитални ортопан који смо набавили у 2017. години у 2018. години смо купили медицински дигитални ласерски штампач за филмове, тако да је комплетирана нова и савремена опрема за стоматолошку службу, а набавили смо и покретне УВ лампе за све службе, једно ново службено возило, нове ЕКГ апарате, дефиблиратор, професионални медицински фрижидер за чување вакцина и узорака крви са мониторингом, рачунаре и рачунарску опрему, клима уређаје за чекаонице и другу опрему неопходну за рад (отомани за пацијенте, ормари за лекове, ситне медицинске инструменте, апарати за притисак, канцеларијске столице, неопходни кућни апарати за амбуланте у насељеним местима, текстилну опрему…).

    • Рад на превентиви је оно што сте означили као један од приоритета ваше установе. Колико је од сада по том питању урађено?

-Превенција је први корак ка очувању и унапређењу здравља. Поред здравог начина живота, превентивни прегледи представљају најважнију меру превенције разних болести и унапређења квалитета живота. Важност превентивних прегледа огледа се у редовним контролама и праћењу здравственог стања, могућностима за рано откривање и лечење различитих обољења, али и у учењу о здравим животним навикама. Сви изабрани лекари у својим ординацијама спроводе превентивне прегледе и здравствено-васпитни рад. У склопу Дома здравља основан је Центар за превенцију у чијем саставу функционише више саветовалишта: за дијабет, за правилну исхрану, за одвикавање од пушења, за остеопорозу као и Саветовалиште за хипертензију.

И. Владан