НЕМА ОДСТУПАЊА... Милица Тодоровић

Панчево

Милица Тодоровић, секретарка Организације Црвеног крста Панчево

ХУМАНОСТ НЕ ОДСТУПА ПРЕД ПРЕПРЕКАМА

• Хуманитарни рад без икаквих ограничења, али и присутност у јавности
• Шта доносе законске новине у процесу прикупљања крви?

Са Милицом Тодоровић, новом секретарком Организације Црвеног крста Панчево разговарали смо  о новинама које доноси Закон о трансфузијској медицини и који су то примарни задаци ове хуманитарне организације у наредном периоду.

– Један од  примарних  задатака Црвеног крста Панчево у наредном периоду, поред хуманитарног рада, биће и присутност у јавности, са сврхом што ширег прихватања тих основних принципа: хуманост у циљу заштите живота, здравља и поштовања људске личности, затим,  непристрасност, која значи не правити разлику по било ком својству већ настојати да се ублаже страдања у складу са потребама појединаца, неутралност верске, класне, расне, политичке природе како би сачували поверење свих, независност и аутономија, као помоћни орган у хуманитаној служби Владе. Јер то јесу, пре свега, људске вредности које могу бити једини гарант развитка заједнице и напретка сваког њеног појединца, сматра секретарка Тодоровић и подсећа да Црвени крст врши јавна овлашћења поверена Законом, при чему сарађује са надлежним државним органима, органима локалне самоуправе, са установама и организацијама у области здравствене и социјалне заштите, просветом, предузећима, невладиним организацијама и грађанима.

– Доношењем новог Закона о трансфузијској медицини, а у циљу побољшања прецизирања и усклађивања законске регулативе са стандардима Европске уније, промењени су услови и начин рада трансфузијских институција. Дакле, новина је да Служба за трансфузију крви Опште болнице Панчево почев од 1. септембра ове године више  неће изводити акције на начин како је до сада рађено – каже секретарка Тодоровић и напомиње да ће се акције прикупљања крви, почев  од  5. септембра ове године, организују једном недељно, сваке среде, у просторијама Црвеног крста Панчево, у Улици Жарка Зрењанина 15, од 9,00 до 12,00 часова. Она додаје да улога и обавезе Црвеног крста остају непромењене као и задатак ове организације да промовише добровољно давалаштво крви, брине о постојећим  и мотивише нове даваоце.

– Верујем да све нас води исти мотив онога тренутка када одлучимо да постанемо редовни даваоци крви, а то је управо саосећајност и жеља да олакшамо људску битку за живот. Да помогнемо и спасемо живот, да породице остану на окупу, тиме дајемо огроман сопствени допринос.  И због тога немам  сумњу да ће заједнички циљ добровољних давалаца и Црвеног крста  бити да се предупреди сваки евентуални недостатак крви, који је на пример готово уобичајен у летњем периоду. А задатак волонтера и Црвеног крста Панчево биће да, колико год је то могуће,  добровољни даваоци у што мањој мери осете промене и да се лакше прилагоде новим условима јер, хуманост не одступа пред препрекама – закључује секретарка Црвеног крста у Панчеву Милица Тодоровић.

ЗА ОНЕ КОЈИ…

  План акција прикупљања крви за септембар и октобар 2018. године: сваке среде од 9,00-12,00  у просторијама Црвеног крста Панчево, Жарка Зрењанина 15. Све информације се могу добити на телефоне ове организације –  013 301-530, 346-602, 341-644 или  на www. redcross@mts.rs

И. Владан

(Старт 013)

 

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао

Град Панчево