У СВОМ ЕЛЕМЕНТУ... Слободан Стевановски на једној од промоција нових књига

Ковачица

Слободан Стевановски, директор Општинске библиотеке Ковачица

НАСТАВЉАМО КОНТИНУИРАНИ РАЗВОЈ

• Циљ је што пре постати савремени библиотечко-информациони центар
• Концепције програмских активности су такве да све узрасне категорије пронађу себе у њима

Када говори о наредним задацима и активностима, директор Општинске библиотеке Слободан Стевановски каже да је то, пре свега,  дигитализација библиотечких фондова, а ради лакшег прикупљања, чувања, обраде и давања на коришћење заинтересованима. – Општинска библиотека је дигитализовала значајније публикације из свог завичајног фонда у складу са Методским упутством о дигитализацији библиотечке грађе Народне библиотеке Србије. Публикације су, најпре, скениране и претворене у дигиталну форму, а затим обрађене кроз оптичко препознавање знакова, како би текстови били лако претраживи – напомиње наш саговорник, додајући да су публикације дигитализоване у складу са поштовањем ауторских права и јавно су доступне на сајту Општинске библиотеке, као и преко три монографске публикације на ДВД носачу.

ЕКСПЕРИМЕНИТ… дечја креативна радионица, извођач Мартина Хрћан

До сада је укупно доступно око 30 монографских публикација, најастарија је из 1863. године,  а припремљено је још 10, које ће корисницима бити доступне након регулисања ауторских права.

-Све у свему, каже директор Стевановски, Општинска библиотека наставља свој континуирани развој у правцу прерастања у савремени библиотечко-информациони центар.

ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

 Током 2017. године у Општинској библиотеци, са њеним огранцима, одржана су 163 различита програма. Како каже директор Стевановски, концепција програмских активности осмишљена је тако да све узрасне категорије пронађу за себе њима занимљиве и едукативне садржаје. Током зимског и летњег распуста организовано је 38 радионица за ученике основних школа, као и за децу предшколског узраста, из области књижевности, социологије, географије, историје, журналистике, биологије, екологије, педагогије, психолгије и уметности. О интересовању младих говори чињеница да су ове креативне радионице биле увек максимално посећене, са преко 1000 учесника.

Предавачи су били апсолвенти и академски образовани млади људи разних профила, који су на овај начин добили шансу да се на конкретан потврде у својој струци.

РЕЧ-ДВЕ И О…

Оштинска библиотека има девет запослених радника који раде у четири огранка, са фондовима на српском, словачком, мађарском и румунском језику.

Њихов труд није остао непримећен. Министарство културе је крајем 2016. године финансијски подржало рад Општинске библиотеке средствима у вредности од милион динара, а која су искоришћена за набавку квалитетније техничке опреме за све огранке, као и одељења која делују при домовима културе.

Такође, у организацији Прве библиотечке виртуелне мреже Србије, директор Слободан Стевановски добио је прилику да достигнућа Општинске библиотеке презентује на међународним скуповима у Београду и Љигу, а уговорена су предавања за библиотеке у Македонији, на тему прaктичне потребе open source софтвера у библиотечкој делатности.

С. Батало

(Старт 013)