Вршац

Град Вршац обележио Светски дан заштите животне средине

УРЕЂЕН ПЛАТО НА ГУДУРИЧКОМ ВРХУ

• Покошена је трава, уклоњено ниско растиње, покупљен отпад… али, пре тога, одржан је и састанак на којем се разговарало и о…

Поводом 5. јуна,  када се широм света обележава Светски дан заштите животне средине, Град Вршац је, у сарадњи са ЈКП „Други октобар“ и удружењем ПСД „Вршачка кула“, спровео акцију чишћења и уређења платоа на Гудуричком врху.

Уређен је прилаз Гудуричком врху, а на самом платоу врха покошена је трава и уклоњено ниско растиње, покупљен је отпад, а такође је извршена и санитарна сеча дрвећа како би присуство посетилаца било потпуно безбедно.

„Овом акцијом желели смо да обезбедимо одговарајуће услове за одмор и боравак посетиоца на самом Гудуричком врху после напорног успона до самог врха“, рекао је Милош Васић, члан Градског већа, задужен за заштиту животне средине.

Непосредно пре почетка акције,  у просторијама управљача заштићеног подручја Вршачких планина, ЈКП „Други октобар“, одржан је и састанак на којем су, осим представника управљач, а на челу са директором Јованом Кнежевићем, присустовали и Милош Васић, члан Градског већа задужен за заштиту животне средине, Татјана Палковач,  директорка  Туристичке организације, као  и представници удружења ПСД „Вршачка кула“.

Тема састанка је била како да се заједничким деловањем сaчувају природне вредности Вршачких планина, а да се уједно, одговарајућим пројектима, омогући већа и разноврснија посета туристима и посетиоцима, с обзиром да се у задњих неколико година бележи веће интересовање за посете овом једниственом подручју.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА

Милош Васић